Kierownik USC i Referatu Spraw Obywatelskich - Beata Kokosza

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 103/104

tel. (25) 64 37 834

e-mail: usc@gminalochow.pl

 

Z-ca Kierownika USC i Referatu Spraw Obywatelskich\ Stanowisko ds. ewidencji ludności - Renata Wojtasiewicz

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 108

tel. (25) 64 37 831

e-mail: ewidencja@gminalochow.pl

 

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej - Agnieszka Oniszk (zastępstwo Dariusz Iwiński)

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 108

tel. (25) 64 37 831

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@gminalochow.pl

 

 

Stanowisko ds. dowodów osobistych - Ewa Suchenek

 

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 109

 

tel. (25) 64 37 832

e-mail: dowody@gminalochow.pl