Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i USC - Beata Kokosza

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 103/104

tel. (25) 64 37 834

e-mail: usc@gminalochow.pl

 

Z-ca Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i USC\ Stanowisko Inspektor ds. ewidencji ludności - Renata Wojtasiewicz

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 108

tel. (25) 64 37 831

e-mail: ewidencja@gminalochow.pl

 

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej - Agnieszka Oniszk (zastępstwo Dariusz Iwiński)

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 108

tel. (25) 64 37 885

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@gminalochow.pl

 

Stanowisko ds. dowodów osobistych - Ewa Suchenek

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 109

tel. (25) 64 37 832

e-mail: dowody@gminalochow.pl

 

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - Dariusz Iwiński

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 113

tel. (25) 64 37 823

e-mail: oc.zk@gminalochow.pl