Naczelnik WGKI - Grzegorz Pieniak

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 118

tel. (25) 64 37 816

e-mail: wgki@gminalochow.pl

 

Z-ca Naczelnika WGKI\ Stanowisko ds. dróg - Adam Bala

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 118

tel. (25) 64 37 816

e-mail: drogi@gminalochow.pl

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa - Katarzyna Natarkowska

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 112

tel. (25) 64 37 813

e-mail: srodowisko@gminalochow.pl

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa - Małgorzata Ziółkowska

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 112

tel. (25) 64 37 810

e-mail: rolnictwo@gminalochow.pl

 

 

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku - Beata Mech

 

Parter Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 16

 

(wejście również od strony Al. Węgrowskiej)

 

tel. (25) 64 37 819

 

e-mail: b.mech@gminalochow.pl

 

 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej - Sławomir Podgórski

 

 

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 111

 

tel. (25) 64 37 812

 

e-mail: s.podgorski@gminalochow.pl