Naczelnik WGKI - Grzegorz Pieniak

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 118

tel. (25) 64 37 816

e-mail: wgki@gminalochow.pl

 

Z-ca Naczelnika WGKI\ Stanowisko ds. dróg - Adam Bala

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 118

tel. (25) 64 37 816

e-mail: drogi@gminalochow.pl

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa - Katarzyna Natarkowska

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 112

tel. (25) 64 37 813

e-mail: srodowisko@gminalochow.pl

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa - Małgorzata Ziółkowska

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 112

tel. (25) 64 37 810

e-mail: rolnictwo@gminalochow.pl

 

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku - Beata Mech

Parter Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 16

(wejście również od strony Al. Węgrowskiej)

tel. (25) 64 37 819

e-mail: b.mech@gminalochow.pl

 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej - Sławomir Podgórski

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 111

tel. (25) 64 37 812

e-mail: s.podgorski@gminalochow.pl

 

 

Stanowisko ds. inwestycji - Elżbieta Pietrzak

 

Piętro II Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 213

 

tel. (25) 64 37 838

 

e-mail: inwestycje@gminalochow.pl

 

 

Stanowisko ds. przygotowania inwestycji i zamówień publicznych - Anna Kołodziejska

Piętro II Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 213

tel. (25) 64 37 838

e-mail: inwestycje@gminalochow.pl

 

 

Stanowisko ds. koordynowania i rozliczania projektów z Funduszy Europejskich - Elżbieta Mech

 

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 119

 

tel. (25) 64 37 835

 

e-mail: e.mech@gminalochow.pl