Burmistrz i Zastępca Burmistrza, przyjmują interesantów w sprawach dotyczących Gminy, oraz skarg i wniosków dotyczących Gminy, w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30.
Interesantów, w sprawach skarg i wniosków na działanie Urzędu, przyjmuje Sekretarz, w środę każdego tygodnia, w godzinach od 13.00 do 17.00.
Obsługę interesantów przyjmowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza, prowadzi Biuro Burmistrza – tel. 256437806,
adres e-mail:sekretariat@lochow.pl
 
 
Informacja na podstawie § 30 Załącznika do Zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 02.05.2016 r. ze zm.  - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łochowie