Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie Urszula Anna Kalinowska pełni dyżur w środę w godz. 1500 -1700 w pokoju Nr 217 w Urzędzie Miejskim w Łochowie.

Na spotkanie należy umawiać się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Biuro Rady w Łochowie tel: (25) 64 37 837
adres e-mail:
rada.miejska@gminalochow.pl