Burmistrz Łochowa Robert Mirosław Gołaszewski na IX/2019 Sesji Rady Miejskiej w Łochowie przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Przed głosowaniem Radni zostali zapoznani z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łochowie oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce. Rada Miejska w głosowaniu jednogłośnie udzieliła Absolutorium Burmistrzowi.