POSTANOWIENIE NR 319/2019
Komisarza Wyborczego w Siedlcach II

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 
Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach II postanawia, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 315/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 23 września 2019 r., zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 





Komisarz Wyborczy
w Siedlcach II
/-/ Konrad Mielcarek


Gm. Łochów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Sala konferencyjna dworca PKP Al. Łochowska 12A

Termin: 2 października 2019 r. o godz. 18:00