Klauzule informacyjne RODO stanowisk Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego (RGPP)

Klauzule poniżej do pobrania w załącznikach: