Klauzule informacyjne szczegółowe RODO stanowisk Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego (RGPP)

Klauzule poniżej do pobrania w załącznikach:Załączniki:

Klauzula informacyjna szczegółowa - numeracja
Klauzula informacyjna szczegółowa - podziały nieruchomości
Klauzula informacyjna szczegółowa - rozgraniczenia
Klauzula informacyjna szczegółowa - sprzedaż nieruchomości
Klauzula informacyjna szczegółowa - uzyskanie warunków zabudowy
Klauzula informacyjna szczegółowa - zagospodarowanie przestrzenne