UCHWAŁA NR 1/2015

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 16 grudnia 2015 roku

 

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia  z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) w oparciu o Postanowienie Nr 29/15 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Łochowie, Komisja na pierwszym posiedzeniu ustaliła:

 

Skład komisji

  1. Pieniak Grzegorz Piotr, zam. Łochów          - Przewodniczący
  2. Mech Beata Anna, zam. Łochów                 - z-ca Przewodniczącego
  3. Prochacka-Cyrych Jolanta, zam. Łochów      - członek
  4. Skwarska Katarzyna Ewa, zam. Łochów        -       „
  5. Szczęsny Zenon, zam. Karczewizna             -       „
  6. Węgrowski Szymon, zam. Budziska             -       „
  7. Ziembowski Michał, zam. Łochów                 -       „

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Łochowie mieści się w budynku Urzędu Miejskiego
w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. 217.

 

W celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Komisja pełni dyżury:

a) w dni robocze poniedziałek – piątek od 17 grudnia do 23 grudnia w godz. 900 - 1300

b) w dniu 28 grudnia w godz. 900 – 1300 i 1800 - 2400

W celu udzielania informacji członkowie Komisji pełnia dyżury w dniach od poniedziałku do piątku
 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łochowie p. 217, tel. 25 643 78 37

 

 

 

Przewodniczący

 Miejskiej Komisji Wyborczej

w Łochowie

 

/-/Grzegorz Piotr Pieniak