1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys.
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

3. Do zakresu działania sołectwa należy w szczególności:
- utrzymywanie porządku i czystości na terenie sołectwa;
- organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa;
- inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno- oświatowym, sportowym i wypoczynkowym;
- występowanie z wnioskami i opiniami w sprawach istotnych dla sołectwa do Rady i Burmistrza oraz inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej;
- współpraca z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza organizowanie spotkań z wyborcami, kierowanie do nich wniosków;
- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych.

4. Rada Miejska w Łochowie utworzyła 31 sołectw.

Sołtysi w gminie Łochów - 2015-2019:

Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

Nr telefonu

Barchów

Zbigniew Jarzec

(25) 64 37 901

Budziska

Stanisława Górska

 

Baczki

Grzegorz Śliwoski

 

Burakowskie

Maria Owsianko

 

Brzuza

Monika Kostrzewa

 

Dąbrowa

Patrycja Kowalczyk-Gołaszewska

 

Gwizdały

Małgorzata Kułak

 

Jasiorówka

Monika Krasieńko

 

Jerzyska

Jarosław Grodkowski

 

Kamionna

Krystyna Kielan

 

Kalinowiec

Małgorzata Kalata

 

Kaliska

Krzysztof Dudkiewicz

 

Karczewizna

Zenon Szczęsny

 

Laski

Bożenna Decyk

 

Łazy

Henryk Zalewski

 

Łopianka

Ewa Januszewska

 

Łojew

Mariusz Siwek

 

Łojki

Monika Kościesza

 

Łosiewice

Romana Nowak

 

Majdan

Katarzyna Kurek

 

Matały

Paweł Strąk

 

Nadkole

Czesława Rudnik

 

Ogrodniki

Zuzanna Bańska

 

Ostrówek

Karol Narzymski

 

Pogorzelec

Stanisława Biernacka

 

Samotrzask

Adam Osemka

 

Szumin

Jacek Kowalski

 

Twarogi

Zbigniew Kochanowski

 

Wólka Paplińska

Mariola Sulich

 

Zagrodniki

Kazimierz Wróblewski

 

Zambrzyniec

Agata Janiszewska-Grzymała