1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys.
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

3. Do zakresu działania sołectwa należy w szczególności:
- utrzymywanie porządku i czystości na terenie sołectwa;
- organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa;
- inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno- oświatowym, sportowym i wypoczynkowym;
- występowanie z wnioskami i opiniami w sprawach istotnych dla sołectwa do Rady i Burmistrza oraz inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej;
- współpraca z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza organizowanie spotkań z wyborcami, kierowanie do nich wniosków;
- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych.

4. Rada Miejska w Łochowie utworzyła 31 sołectw.

Sołtysi w gminie Łochów - 2015-2019:

Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

Nr telefonu sołtysa

Barchów

Zbigniew Jarzec

(25) 64 37 901

Budziska

Stanisława Górska

(25) 64 37 923

Baczki

Grzegorz Śliwoski

(25) 64 37 906

Burakowskie

Maria Owsianko

(25) 64 37 920

Brzuza

Monika Kostrzewa

(25) 64 37 927

Dąbrowa

Patrycja Kowalczyk-Gołaszewska

(25) 64 37 907

Gwizdały

Małgorzata Kułak

(25) 64 37 924

Jasiorówka

Monika Krasieńko

(25) 64 37 919

Jerzyska

Jarosław Grodkowski

(25) 64 37 943

Kamionna

Krystyna Kielan

(25) 64 37 910

Kalinowiec

Małgorzata Kalata

(25) 64 37 914

Kaliska

Krzysztof Dudkiewicz

(25) 64 37 903

Karczewizna

Zenon Szczęsny

(25) 64 37 911

Laski

Bożenna Decyk

(25) 64 37 926

Łazy

Henryk Zalewski

(25) 64 37 922

Łopianka

Ewa Januszewska

(25) 64 37 902

Łojew

Mariusz Siwek

(25) 64 37 905

Łojki

Monika Kościesza

(25) 64 37 918

Łosiewice

Romana Nowak

(25) 64 37 929

Majdan

Katarzyna Kurek

(25) 64 37 917

Matały

Paweł Strąk

(25) 64 37 909

Nadkole

Czesława Rudnik

(25) 64 37 930

Ogrodniki

Zuzanna Bańska

(25) 64 37 928

Ostrówek

Karol Narzymski

(25) 64 37 904

Pogorzelec

Stanisława Biernacka

(25) 64 37 925

Samotrzask

Adam Osemka

(25) 64 37 915

Szumin

Jacek Kowalski

(25) 64 37 921

Twarogi

Zbigniew Kochanowski

(25) 64 37 912

Wólka Paplińska

Mariola Sulich

(25) 64 37 913

Zagrodniki

Kazimierz Wróblewski

(25) 64 37 916

Zambrzyniec

Agata Janiszewska-Grzymała

(25) 64 37 908