OBWIESZCZENIE

Burmistrz Łochowa

z dnia 05.04. 2016 roku

w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

 Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 oraz art. 53 „a” § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających o Rady Miejskiej w Łochowie podaje się do wiadomości wyborców informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych o możliwość głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych ze wskazaniem, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

 

Numer obwodu głosowania

 Granice obwodu głosowania

 Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

2

3

 11

Łochów ulice: 1 Maja od nr 1 do 45 numery nieparzyste i od nr 2 do 30B numery parzyste, Aleja Pokoju, Armii Krajowej, Chopina, Dębowa, Długa, Generała Sikorskiego, Henryka Sienkiewicza, Kolejowa, Kościuszki, Marii Sadzewicz, Mickiewicza, Rynkowa, Sęczyka, Sosnowa, M. Downarowicza.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie, ul. 1-go Maja 47

Lokal przystosowany do osób niepełnosprawnych oraz głosowania korespondencyjnego.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łochowie w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 15 zostaną przeprowadzone w dniu 8 maja 2016 r. w godzinach od 700 do 2100.  Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Miejskim w Łochowie, najpóźniej do dnia 18.04.2016 r. (do godz. 1600).

Wyborcy,  którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Miejskim w Łochowie, najpóźniej do dnia 29.04.2016 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Łochowie, tel. 25 643 78 16.

Burmistrz Łochowa

Robert Gołaszewski