konto podst.: 19 9233 0001 0000 0127 2000 0040
e-podatki (od osób fizyczn.: rolny, leśny i od nieruchomości): 65 9233 0001 0000 0127 2000 0570
opł. za odpady komunalne: 18 9233 0001 0000 0127 2000 0640
depozyty (wadia): 74 9233 0001 0000 0127 2000 0020