Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax (25) 64 37 880
e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Identyfikator urzędu TERYT: 1433054
Identyfikator gminy TERYT: 1433053
Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka
Konta bankowe do wpłat

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@gminalochow.pl

Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: RGPP 6733.12.2018

Znak sprawy RGPP 6733.12.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 11.06.2018 r.   RGPP. 6733.12.2018   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: RGPP 6733.13.2018

Znak sprawy RGPP 6733.13.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 11.06.2018 r.   RGPP. 6733.13.2018   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: RGPP. 6733.14.2018

Znak sprawy RGPP. 6733.14.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 11.06.2018 r.   RGPP. 6733.14.2018   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: RGPP 6733.15.2018

Znak sprawy RGPP 6733.15.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 11.06.2018 r.   RGPP. 6733.15.2018   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: RGPP 6733.16.2018

Znak sprawy RGPP 6733.16.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 11.06.2018 r.   RGPP. 6733.16.2018   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: RGPP 6733.2.2018

Znak sprawy RGPP 6733.2.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 06.06.2018 r. RGPP. 6733.2.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu...

Znak sprawy: RGPP 6733.11.2018

Znak sprawy RGPP 6733.11.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 15.05.2018 r.   RGPP. 6733.11.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie...

Znak sprawy: RGPP 6733.10.2018

Znak sprawy RGPP 6733.10.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 09.05.2018 r.   RGPP. 6733.10.2018 O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie...

Znak sprawy: RGPP.6720.1.1.2018

Znak sprawy RGPP.6720.1.1.2018

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów, dnia 20 kwietnia 2018 r. RGPP.6720.1.1.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Łochowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi...

Znak sprawy: RGPP.6721.1.1.2018

Znak sprawy RGPP.6721.1.1.2018

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów, 20 kwietnia 2018 r. RGPP.6721.1.1.2018 OBWIESZCZENIE   Burmistrza Łochowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów. Na...

Znak sprawy: RGPP 6733.7.2018

Znak sprawy RGPP 6733.7.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 30.04.2018 r.   RGPP. 6733.7.2018   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: RGPP 6733.8.2018

Znak sprawy RGPP 6733.8.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 30.04.2018 r.   RGPP. 6733.8.2018   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: RGPP 6733.1.2018

Znak sprawy RGPP 6733.1.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 24.04.2018 r. RGPP. 6733.11.2018 O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu...

Znak sprawy: RGPP 6733.5.2018

Znak sprawy RGPP 6733.5.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 18.04.2018 r.   RGPP. 6733.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne i...

Znak sprawy: RGPP 6733.4.2018

Znak sprawy RGPP 6733.4.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 17.04.2018 r.   RGPP. 6733.4.2018   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie...

Znak sprawy: RGPP 6733.9.2018

Znak sprawy RGPP 6733.9.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 30.04.2018 r.   RGPP. 6733.8.2018   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: RGPP 6733.6.2018

Znak sprawy RGPP 6733.6.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 20.04.2018 r.   RGPP. 6733.6.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie...

Znak sprawy: RGPP 6733.3.2018

Znak sprawy RGPP 6733.3.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 26.03.2018 r.   RGPP. 6733.3.2018   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie...

Znak sprawy: RGPP.1531.2018

Znak sprawy RGPP.1531.2018

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów, dnia 09.02.2018 r. RGPP.1531.2018   Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi  Nadkole, Łazy, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy...

Znak sprawy: RGPP 6733.10.17.2018

Znak sprawy RGPP 6733.10.17.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 21.03.2018 r. RGPP. 6733.10.17.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że w...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij