Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: RGPP.6721.1.6.2019.2020

Znak sprawy RGPP.6721.1.6.2019.2020

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów, dnia 14.01.2020 r. RGPP.6721.1.6.2019.2020   OBWIESZCZENIE              Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

Znak sprawy: RGPP 6733.1.2020

Znak sprawy RGPP 6733.1.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 14.01.2020  r.   RGPP.6733.1.2019   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie...

Znak sprawy: RGPP.6721.2.1.2019

Znak sprawy RGPP.6721.2.1.2019

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów, dnia 12 listopada 2019 r. RGPP.6721.2.1.2019   OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wsi Ostrówek, gmina Łochów        Na podstawie...

Znak sprawy: RGPP.6721.1.5.2019

Znak sprawy RGPP.6721.1.5.2019

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów, 7 października 2019 r. RGPP.6721.1.5.2019   OBWIESZCZENIE Burmistrza Łochowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 652, położonej w obrębie wsi Baczki, gmina Łochów   Na...

Znak sprawy: RGPP 6733.2.2019

Znak sprawy RGPP 6733.2.2019

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 14.08.2019 r. RGPP. 6733.2.2019   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu 14.08.2019...

Znak sprawy: RGPP.6721.1.1.2019

Znak sprawy RGPP.6721.1.1.2019

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów, dnia 4 czerwca 2019 r. RGPP.6721.1.1.2019   OBWIESZCZENIE   Burmistrza Łochowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 652, położonej w obrębie wsi Baczki, gmina Łochów.   ...

Znak sprawy: RGPP 6733.2.2019

Znak sprawy RGPP 6733.2.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 28.05.2019 r.   RGPP.6733.2.2019 O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne i podaje do...

Znak sprawy: RGPP 6733.29.18.2019

Znak sprawy RGPP 6733.29.18.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 23.01.2019 r. RGPP. 6733.29.18.2019   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U z 2018 r. poz. 1945), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu 26.11.2018 roku,...

Znak sprawy: RGPP 6733.28.2018

Znak sprawy RGPP 6733.28.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 20.12.2018 r. RGPP. 6733.28.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1945), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu 20.12.2018 roku,...

Znak sprawy: RGPP 6733.27.2018

Znak sprawy RGPP 6733.27.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 19.12.2018 r. RGPP. 6733.27.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1945), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu 19.12.2018 roku,...

Znak sprawy: RGPP 6733.24.2018

Znak sprawy RGPP 6733.24.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 17.12.2018 r. RGPP. 6733.24.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1945), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu 17.12.2018 roku,...

Znak sprawy: RGPP 6733.25.2018

Znak sprawy RGPP 6733.25.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 17.12.2018 r. RGPP. 6733.25.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1945), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu 17.12.2018 roku,...

Znak sprawy: RGPP 6733.26.2018

Znak sprawy RGPP 6733.26.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 17.12.2018 r. RGPP. 6733.26.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1945), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu 17.12.2018 roku,...

Znak sprawy: RGPP 6733.23.2018

Znak sprawy RGPP 6733.23.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 10.12.2018 r. RGPP. 6733.23.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1945), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu 10.12.2018 roku,...

Znak sprawy: RGPP 6733.22.2018

Znak sprawy RGPP 6733.22.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 29.11.2018 r. RGPP. 6733.22.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1945), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu 29.11.2018 roku,...

Znak sprawy: RGPP 6733.29.2018

Znak sprawy RGPP 6733.29.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 26.11.2018 r.   RGPP.6733.29.2018 O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie...

Znak sprawy: RGPP.6720.1.5.2018 i RGPP.6721.1.5.2018

Znak sprawy RGPP.6720.1.5.2018 i RGPP.6721.1.5.2018

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów, 8 października 2018 r. RGPP.6720.1.5.2018 RGPP.6721.1.5.2018   OBWIESZCZENIE   Burmistrza Łochowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1)     zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy...

Znak sprawy: RGPP.6720.2.5.2018 i RGPP.6721.2.5.2018

Znak sprawy RGPP.6720.2.5.2018 i RGPP.6721.2.5.2018

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów, 8 października 2018 r. RGPP.6720.2.5.2018 RGPP.6721.2.5.2018   OBWIESZCZENIE   Burmistrza Łochowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1)     zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy...

Znak sprawy: RGPP 6733.28.2018

Znak sprawy RGPP 6733.28.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 10.10.2018 r.   RGPP. 6733.28.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne i...

Znak sprawy: RGPP 6733.27.2018

Znak sprawy RGPP 6733.27.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 04.10.2018 r.   RGPP.6733.27.2018   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: RGPP 6733.21.2018

Znak sprawy RGPP 6733.21.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 04.10.2018 r. RGPP. 6733.21.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu...

Znak sprawy: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Łochowa

Znak sprawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Łochowa

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów, dnia 10 sierpnia 2018 r.   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁOCHOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Znak sprawy: RGPP 6733.19.2018

Znak sprawy RGPP 6733.19.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 27.09.2018 r. RGPP. 6733.19.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu...

Znak sprawy: RGPP 6733.20.2018

Znak sprawy RGPP 6733.20.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 27.09.2018 r. RGPP. 6733.20.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu...

Znak sprawy: RGPP 6733.24.2018

Znak sprawy RGPP 6733.24.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 27.09.2018 r. RGPP.6733.26.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne i podaje do...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij