Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax (25) 64 37 880
e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Identyfikator urzędu TERYT: 1433054
Identyfikator gminy TERYT: 1433053
Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka
Konta bankowe do wpłat

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@gminalochow.pl

Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: RGPP 6733.7.2016

Znak sprawy RGPP 6733.7.2016

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 19.04.2017 r. RGPP. 6733.7.2016   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2016 r., poz. 778 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu...

Znak sprawy: Obwieszczenie RGPP.6721.1.7.16.2017

Znak sprawy Obwieszczenie RGPP.6721.1.7.16.2017

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis RGPP.6721.1.7.16.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Łochowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie działki nr ew. 405/29, położonej w obrębie wsi Kaliska   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27...

Znak sprawy: RGPP 6733.4.2017

Znak sprawy RGPP 6733.4.2017

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 22.03.2017 r.   RGPP. 6733.4.2017   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: Obwieszczenie RGPP.6720.1.2016 - Studium

Znak sprawy Obwieszczenie RGPP.6720.1.2016 - Studium

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów, dnia 5 grudnia 2016 r. RGPP.6720.1.2016   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów.     Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

Znak sprawy: RGpp 6733.11.2016

Znak sprawy RGpp 6733.11.2016

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 01.03.2017 r. RGPP. 6733.11.2016   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2016 r., poz. 778 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu...

Znak sprawy: RGPP 6733.3.2017

Znak sprawy RGPP 6733.3.2017

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 01.03.2017 r.   RGPP. 6733.3.2017   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: RGPP 6733.2.2017

Znak sprawy RGPP 6733.2.2017

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 23.02.2017 r.   RGPP. 6733.2.2017   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie...

Znak sprawy: RGPP. 6733.12.2016

Znak sprawy RGPP. 6733.12.2016

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 22.02.2017 r. RGPP. 6733.12.2016   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2016 r., poz. 778 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu...

Znak sprawy: RGPP 6733.10.2016

Znak sprawy RGPP 6733.10.2016

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 17.02.2017 r. RGPP. 6733.10.2016   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2016 r., poz. 778 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu...

Znak sprawy: o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania

Znak sprawy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów, 07.12.2016 r.   Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie i projektu miejscowego planu...

Znak sprawy: RGPP 6733.9.2016

Znak sprawy RGPP 6733.9.2016

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 16.12.2016 r. RGPP. 6733.9.2016   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2016 r., poz. 778 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu...

Znak sprawy: RGPP 6733.12.2016

Znak sprawy RGPP 6733.12.2016

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 14.12.2016 r.   RGPP. 6733.12.2016   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: RGPP 6733.11.2016

Znak sprawy RGPP 6733.11.2016

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 12.12.2016 r.   RGPP. 6733.11.2016   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie...

Znak sprawy: RPGG 6733.9.2016

Znak sprawy RPGG 6733.9.2016

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 04.10.2016 r.   RGPP. 6733.9.2016   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie...

Znak sprawy: o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania

Znak sprawy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Znak sprawy: RGPP 6733.8.2016

Znak sprawy RGPP 6733.8.2016

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 04.08.2016 r.   RGPP. 6733.8.2016   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: ZBN 6733.4.2016

Znak sprawy ZBN 6733.4.2016

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 29.07.2016 r. ZBN. 6733.4.2016   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2015 r., poz. 199 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu...

Znak sprawy: RGPP.6733.7.2016

Znak sprawy RGPP.6733.7.2016

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 28.07.2016 r.   RGPP. 6733.7.2016   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: RGPP.6721.2.1.2016

Znak sprawy RGPP.6721.2.1.2016

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis RGPP.6721.2.1.2016   OBWIESZCZENIE   Burmistrza Łochowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Dębinka" w mieście Łochów.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

Znak sprawy: RGPP.6721.1.1.2016

Znak sprawy RGPP.6721.1.1.2016

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis RGPP.6721.1.1.2016   OBWIESZCZENIE   Burmistrza Łochowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie działki nr ew. 405/29, położonej w obrębie wsi Kaliska.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia...

Znak sprawy: ZBN 6733.3.2016

Znak sprawy ZBN 6733.3.2016

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 16.06.2016 r. ZBN. 6733.3.2016   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2015 r., poz. 199 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu...

Znak sprawy: RGPP 6733.5.2016

Znak sprawy RGPP 6733.5.2016

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 01.07.2016 r.   RGPP. 6733.5.2016   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: RGPP.6733.6.2016

Znak sprawy RGPP.6733.6.2016

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 01.07.2016 r.   RGPP. 6733.6.2016   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

Znak sprawy: ZBN 6733.1.2016

Znak sprawy ZBN 6733.1.2016

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 30.06.2016 r. ZBN 6733.1.2016   O G Ł O S Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U z 2015 r. poz.199 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu 30.06.2016 roku,...

Znak sprawy: ZBN 6733.4.2016

Znak sprawy ZBN 6733.4.2016

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 23.05.2016 r.   ZBN. 6733.4.2016   O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm ), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij