W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania
Typ sprawy Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia

Treść

Łochów, 07.12.2016 r.

Obwieszczenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów
w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie
i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów
w zakresie wsi Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miejskiej w Łochowie Nr XI/108/2003 z dnia 29 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów, zmienionej uchwałą nr XXIV/178/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 października 2012 r., uchwałą nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 r. oraz uchwałą nr XVI/112/2015 Rady Miejskiej
w Łochowie z dnia 25 listopada 2015 r. oraz uchwałą nr XXXIII/238/2016 Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 26 października 2016 r.
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie obejmującego obszar wsi: Jasiorówka, Burakowskie w ich granicach administracyjnych - przedmiotem wyłożenia będą następujące zmiany:

  1. przesuniecie nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 1 RM na odległość 12,5 m od granicy terenu ZL w miejscowości Burakowskie,

  2. przesunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 3 RM na odległość 12,5 m od granicy terenu ZL1 w miejscowości Burakowskie;

  3. korekta przebiegu drogi 3 KDD w miejscowości Jasiorówka;

  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały obejmującego obszar wsi: Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały z wyłączeniem działek ewidencyjnych o numerach: 151/3, 151/4, 151/5, 152/3, 152/4, 152/5, 195/5, 196, 209/3, 322/1, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 358/5, 358/6, 416/3, 460/1, 460/3, 462/2, 516 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamionna, 150/5, 152 położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, 495 położonej w obrębie ewidencyjnym Zambrzyniec oraz 57/4, 58, 97, 161, 162, 164, 166, 180, 181, 198, 209, 349/4 i 351/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Matały – przedmiotem wyłożenia będą następujące zmiany:

  1. powiększenie terenu zabudowy 3 MN/U w miejscowości Kamionna,

  2. przesunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenach: 1 MN, 22 RM, 24 RM, 42 RM, 25 RM, R, 2 U/P, 3 U/P, 4 U/P na odległość 25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej
    1 KDG(k) w miejscowości Kamionna;

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 grudnia 2016 do 18 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, al. Pokoju 75, pokój 110, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.gminalochow.pl —> Burmistrz Łochowa —> Obwieszczenia Burmistrza.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, al. Pokoju 75, w sali konferencyjnej, pokój 107, o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Łochowa, al. Pokoju 75; 07-130 Łochów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2017 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane