Urząd Miejski w Łochowie

adres:
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax (25) 64 37 880

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl

NIP 824-12-87-059
REGON 000 528 528

Identyfikator gminy TERYT: 1433053

Konta bankowe do wpłat

Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka

Obwieszczenie RGPP.6721.1.7.16.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy Obwieszczenie RGPP.6721.1.7.16.2017

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Treść

RGPP.6721.1.7.16.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Łochowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie działki nr ew. 405/29, położonej w obrębie wsi Kaliska


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2016 r. poz. 778 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie działki nr ew. 405/29, położonej w obrębie wsi Kaliska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lutego 2017 r.  do 21 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. 110, w godz. od 8:00 do 16:00.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 28 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, pok. 107, o godz. 12:00.


Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu, może wnieść uwagi.


Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Łochowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia     2017 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski w Łochowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: miejscowe.plany@gminalochow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij