W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie WGKI.6220.1.1.2020.KN

XML

Szczegóły

Znak sprawy WGKI.6220.1.1.2020.KN

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Treść

OBWIESZCZENIEStosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), oraz art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283), Burmistrz Łochowazawiadamiaże podaje do publicznej wiadomości raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa domu weselnego z zapleczem gastronomicznym, budynku gospodarczo-garażowego, altany, placu zabaw dla dzieci, stawu, parkingu, zbiornika na nieczystości płynne (szamba) oraz własnego ujęcia wody (studni) na działce ew. nr 151/5 i 152/5 obręb Kamionna w gminie Łochów" na obszar Natura 2000 przesłany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych 1 w Siedlcach.

Z treścią raportu, o której mowa powyżej, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łochowie pok. 112. w godzinach pracy Urzędu. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 34 ustawy - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane