W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie WGKI.6220.1.2022.JM

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy WGKI.6220.1.2022.JM
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Treść

Łochów, 15.03.2022 r.OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247), Burmistrz Łochowa


                       zawiadamia


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Realizacji punktu zbierania odpadów na działce ew. nr 687 z obrębu Łojew w miejscowości Łojew” na wniosek  firmy Usługi Consultingowe ECO-RECYKLING Wojciech Czaczkowski ul. Śniadeckich 11, 08- 300 Sokołów Podlaski.


            Jednocześnie Burmistrz Łochowa informuje, iż tut. Organ na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 03 października 2008 rokuo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373)   zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.
            Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 8.00-16.00, środa w godzinach 8.00-17.00 oraz piątek
w godzinach 8.00-15.00.
Ponadto Burmistrz Łochowa uprzejmie informuje, iż o kolejnych etapach postępowania, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony powiadamiane będą poprzez udostępnienie pism w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie http://bip.gminalochow.pl/

Z up. Burmistrza

mgr Małgorzata Łotarska

Z-ca Burmistrza


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane