W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie RGPP.6721.1.1.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy RGPP.6721.1.1.2022
Typ sprawy Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia

Łochów, dnia 13 kwietnia 2022 r.

RGPP.6721.1.1.2022


OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Łochowa

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łochowie Uchwały Nr XLVIII/336/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej oraz możliwości składania wniosków. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zmianami) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz możliwości składania wniosków. Wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: miejscowe.plany@gminalochow.pl

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz wnosić wnioski w terminie do dnia 13 maja 2022 r.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Łochowa. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 

Sprawę prowadzi:
Karolina Fedorczyk
Tel. 25 643-78-11
 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego jest Gmina Łochów reprezentowana przez Burmistrza Łochowa. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem:
 

Powiadom znajomego