W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie WGKI.6220.1.7.2022.JM

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy WGKI.6220.1.7.2022.JM
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia

Łochów, 27.04.2022 r.OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373), Burmistrz Łochowa


zawiadamia


o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na: „Realizacji punktu zbierania odpadów na działce ew. nr 687 z obrębu Łojew w miejscowości Łojew” na wniosek  firmy Usługi Consultingowe ECO-RECYKLING Wojciech Czaczkowski ul. Śniadeckich 11, 08- 300 Sokołów Podlaski.
 
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 8.00-16.00, środa w godzinach 8.00-17.00 oraz piątek w godzinach 8.00-15.00 w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak kontaktu
w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
Zawiadomienie w powyższej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łochowie, w miejscowości Łojew oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie www.gminalochow.pl.

Z up. Burmistrza

mgr Małgorzata Łotarska

Z-ca Burmistrza


Powiadom znajomego