W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie WGKI.6220.2.3.2018.2020.2022.JM

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy WGKI.6220.2.3.2018.2020.2022.JM
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Łochów, 29.04.2022 r.OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa


zawiadamia strony postępowania


o wydaniu w dniu 28.04.2022 r. znak: WGKI.6220.2.2.2021.2022.JM decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez m. Kamionna”


            Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów w godzinach pracy urzędu.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Łochowa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski


Załączniki

Powiadom znajomego