W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie WGKI.6220.2.5.2018.2020.2022.JM

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy WGKI.6220.2.5.2018.2020.2022.JM
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Łochów, 20.05.2022 r.
OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029), Burmistrz Łochowa


zawiadamia strony postępowania


iż, na podstawie art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Łochowa pismem z dnia 18.05.2022 r., znak WGKI.6220.2.4.2018.2020.2022.JM przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Łochowa z dnia 28.04.2022 r., znak WGKI.6220.2.2.2018.2020.2022.JM dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez m. Kamionna” w związku z faktem, iż nie znaleziono podstaw do zastosowania art. 132 Kpa.
Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc  od dnia wywieszenia obwieszczenia.
Z up. Burmistrza
mgr Małgorzata Łotarska
Z-ca BurmistrzaPowiadom znajomego