W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie WGKI.6220.3.2.2021.2022.JM

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy WGKI.6220.3.2.2021.2022.JM
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Łochów, 26.07.2022 r.


WGKI.6220.3.2.2021.2022.JM


OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa


zawiadamia strony postępowania


o wydaniu w dniu 26.07.2022 r. znak: WGKI.6220.3.1.2021.2022.JM postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62”

do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


            Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów w godzinach pracy urzędu.
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zawiadomienie w powyższej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łochowie, tablicy ogłoszeń w mieście Łochów (przy ul. Al. Węgrowska) oraz w miejscowościach: Barchów, Budziska, Gwizdały, Kaliska, Nadkole, Pogorzelec, Zawiszyn oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie http://bip.gminalochow.pl/
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.Otrzymują:

  1. 1.      Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.
  2. 2.      a/a

Załączniki

Powiadom znajomego