W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Typ sprawy Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia

Treść

Łochów, dn. 05.02.2016 r.

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Łochów w zakresie wsi Łosiewice, Jerzyska, Łojki,

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Łochów w zakresie wsi
Nadkole, Łazy
oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi
Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miejskiej w Łochowie Nr XI/108/2003 z dnia 29 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie Nr XXIV/178/2012 z dnia 24 października 2012 roku, uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie Nr V/23/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 r.oraz uchwałą nr XVI/112/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łosiewice, Jerzyska, Łojki obejmującego obszar wsi: Łosiewice, Jerzyska, Łojki w ich granicach administracyjnych,z wyłączeniem dz. nr ew. 147 w obrębie ewidencyjnym Łojki – przedmiotem wyłożenia będą tereny określone na załącznikach graficznych do obwieszczenia,

  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Nadkole, Łazy obejmującego obszar wsi: Nadkole, Łazy w ich granicach administracyjnych, z wyłączeniem działek wymienionych w Uchwale nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 r. – przedmiotem wyłożenia będzie cały projekt planu,

  3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały obejmującego obszar wsi: Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały w ich granicach administracyjnych,z wyłączeniem działek ewidencyjnych o numerach: 151/3, 151/4, 151/5, 152/4, 152/5 i 196 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamionna, 495 położonej w obrębie ewidencyjnym Zambrzyniec oraz 57/4, 58, 180, 181, 164, 166, 349/4 i 351/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Matały – przedmiotem wyłożenia będzie cały projekt planu,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 lutego do17 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, al. Pokoju 75, pokój 110, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.gminalochow.pl —> Burmistrz Łochowa —>Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, al. Pokoju 75, w sali konferencyjnej, pokój 107, o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Łochowa, al. Pokoju 75; 07-130 Łochów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane