W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Adam Pigul, Nadkole
Uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę P. Adama Pigula. Kandydat na w/w stanowisko, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na stanowisku ds. obsługi informatycznej.
Szczegóły
Stanowisko stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. obsługi informatycznej

1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2. Wymagania niezbędne:

1)  Wykształcenie co najmniej średnie  (o spec. informatyka lub elektronika), dodatkowo premiowane uprawnienia informatyczne.

2)  Doświadczenie zawodowe:  min. 2 lata na stanowisku w/w lub pokrewnym.

3)  Umiejętność tworzenia i konfiguracji sieci komputerowej.

4)  Umiejętność konfiguracji profili użytkowników.

5)  Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów informatycznych użytkowników, zarówno w zakresie oprogramowania jak i sprzętu.

6)  Znajomość przepisów prawa dotyczących informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, samorządu terytorialnego, ochrony danych osobowych, Biuletynu Informacji Publicznej, dostępu do informacji publicznej.

7)  Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902):

a)  obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych;

b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

c)   kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

d)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)   nieposzlakowana opinia.

3.  Wymagania dodatkowe:

1) Umiejętność bieżącej obsługi sieci i stanowisk komputerowych  (Helpdesk).

2) Umiejętność obsługi komputerowych programów użytkowych szczególnie w administracji.

3) Umiejętność zarządzania stroną internetową.

4) Umiejętność zarządzania projektami informatycznymi np. wdrażanie systemu.

5) Znajomość zagadnień z branży IT.

6) Doświadczenie zawodowe w pracy samorządowej.

7) Umiejętność pracy w zespole.

8) Systematyczność, dokładność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Zarządzanie i obsługa sieci.

2) Bieżący udział i wnioskowanie w modernizacji sieci i stanowisk komputerowych.

3) Obsługa stanowisk komputerowych.

4) Obsługa programów użytkowych.

5) Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych dotyczących zamówień informatycznych.

6) Aktualizacja oprogramowania.

7) Prace konserwacyjne sieci oraz sprzętu komputerowego.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2) Miejsce pracy: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.

3) Specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.

4) Praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami Urzędu, związana z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza budynkiem

5) Stanowisko wyposażone w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia. W budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

6. Wymagane dokumenty:

1) Podpisany własnoręcznie życiorys (CV).

2) Podpisany własnoręcznie list motywacyjny.

3) Podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4) Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie  o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia).

5) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6) Podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne.

7) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) – podpisane własnoręcznie.

8) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).

Burmistrz Łochowa informuje, że w miesiącu październiku 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie dokumentów w terminie do 24 listopada 2016 r., do godz. 16:00, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie lub pocztą, na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. obsługi informatycznej”.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie, a także w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie.

Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcom, w przypadku ofert przyjętych – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych i testu wiedzy z zakresu umiejętności informatycznych, niezbędnych do pracy na stanowisku.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane