W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Nabór na stanowisko Instruktora Terapii Uzależnień

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Instruktor Terapii Uzależnień
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść


Urząd Miejski w Łochowie

Aleja Pokoju 75, 07-130 ŁOCHÓW


ogłasza nabór  kandydatów na stanowisko

INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymagania niezbędne:


Spełnienie wszystkich następujących warunków:

 1. Wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat z psychologii,
 2. Ukończenie wszystkich etapów programu szkoleniowego w zakresie instruktora terapii uzależnień od alkoholu i narkotyków lub inne szkolenie specjalistyczne w zakresie terapii uzależnień,
 3. Certyfikat instruktora terapii uzależnień od alkoholu.

Wymagania dodatkowe:


 1. Sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
 2. Komunikatywność, empatia,
 3. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 4. Zdolność organizacyjne, zaangażowanie,
 5. Wysoka kultura osobista,
 6. Znajomość metod i technik diagnozy środowiska rodzinnego,
 7. Co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub młodzieżą.

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 1. Zapoznanie się na podstawie badań diagnostycznych z sytuacją zdrowotną
   i rodziną klienta.
 2. Motywowanie do zmiany destrukcyjnego stylu życia.
 3. Współpraca z rodziną osób uzależnionych.
 4. Prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej.
 5. Udzielanie pacjentowi informacji o pozbyciu się nałogu.
 6. Prowadzenie obserwacji podopiecznego, notowanie zmian.

Miejsce świadczenia usług: Urząd Miejski w Łochowie

Warunki zatrudnienia:  Umowa zlecenie w terminie marzec - grudzień 2017r.

Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji:


Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej. Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

 

Oferta musi zawierać:


 1. Aktualne CV Oferenta z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych.
 2. Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. Kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne.


- Ofertę w zamkniętej kopercie można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów,

- Doręczyć osobiście na adres Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów – Biuro Obsługi Mieszkańca

- Termin składania ofert do dnia 9 lutego 2017r.

- Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

- Urząd Miejski w Łochowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

- Urząd Miejski w Łochowie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wpływu  takich samych ofert.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane