Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Paweł Wyszyński, Jasiorówka

uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę P. Pawła Wyszyńskiego. Kandydat na w/w stanowisko posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na stanowisku ds. obsługi informatycznej.

Szczegóły

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

Łochów, 09.08.2018 r.


URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. obsługi informatycznej

 

1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
2. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe  - kierunek informatyka.
2) Doświadczenie zawodowe:  minimum 2 lata.
3) Umiejętność tworzenia i konfiguracji sieci komputerowej.
4) Umiejętność konfiguracji profili użytkowników.
5) Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów informatycznych użytkowników, zarówno
    w zakresie oprogramowania jak i sprzętu.
6) Znajomość przepisów prawa dotyczących informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
    samorządu terytorialnego, ochrony danych osobowych, Biuletynu Informacji Publicznej, dostępu
    do informacji publicznej.
7) Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 
    o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260):
a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych;
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) nieposzlakowana opinia.
3. Wymagania dodatkowe:
1) Umiejętność bieżącej obsługi sieci i stanowisk komputerowych  (Helpdesk).
2) Umiejętność obsługi komputerowych programów użytkowych szczególnie w administracji.
3) Umiejętność zarządzania stroną internetową.
4) Umiejętność zarządzania projektami informatycznymi np. wdrażanie systemu.
5) Znajomość zagadnień z branży IT.
6) Doświadczenie zawodowe w pracy samorządowej.
7) Umiejętność pracy w zespole.
8) Systematyczność, dokładność.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Zarządzanie i obsługa sieci.
2) Bieżący udział i wnioskowanie w modernizacji sieci i stanowisk komputerowych.
3) Obsługa stanowisk komputerowych.
4) Obsługa programów użytkowych.
5) Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych dotyczących zamówień
    informatycznych.
6) Aktualizacja oprogramowania.
7) Prace konserwacyjne sieci oraz sprzętu komputerowego.
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) Wymiar czasu pracy: pełen etat.
2) Miejsce pracy: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.
3) Specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.
4) Praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami Urzędu, związana 
    z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza budynkiem
5) Stanowisko wyposażone w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia. W budynku bezpieczne warunki 
    pracy, z występowaniem barier architektonicznych.
6. Wymagane dokumenty:
1) Podpisany własnoręcznie życiorys (CV).
2) Podpisany własnoręcznie list motywacyjny.
3) Podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na 
    określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia).
5) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
6) Podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie 
    oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne.
7) podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
    podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
    kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
8) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać
    z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
    samorządowych).

Burmistrz Łochowa informuje, że w miesiącu lipcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie dokumentów w terminie do 27 sierpnia 2018 r.,
do godz. 16:00, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie lub pocztą, na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. obsługi informatycznej”.
 
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Łochowie, a także w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie.
 
Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcom, w przypadku ofert przyjętych – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych i testu wiedzy z zakresu umiejętności informatycznych, niezbędnych do pracy na stanowisku.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij