W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Ostatnio opublikowane:

Porządek obrad LI/2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zwołuje LI/2022 Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie w dniu 25 maja 2022 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Dworca w Łochowie i ustalam następujący porządek obrad: Otwarcie LI/2022 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w...

zarządzenie nr: 51/2022
zarządzenie nr 51/2022
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2022 rok
Status obowiązujące
Znak sprawy: RGPP 6733.2.2022
Znak sprawy RGPP 6733.2.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Łochów dn. 17.05.2022 r.   RGPP.6733.2.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne i podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.05.2022 r., Gmina Łochów, złożyła wniosek do Urzędu Miejskiego w Łochowie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działki nr ewid. 549, położonej w  miejscowości Pogorzelec gm. Łochów. Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, pokój nr 110. Po tym terminie zostaną podjęte prace dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanego przedsięwzięcia. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 35 § 3 i 5 kodeksu postępowania administracyjnego, postępowanie wymaga uzgodnień i opinii innych organów i załatwienie sprawy nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w powyższych przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.                         1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim2. Strona internetowa Gminy Łochów3. Sołtys wsi Pogorzelec4. a/a    
zarządzenie nr: 50/2022
zarządzenie nr 50/2022
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego dla nieruchomości oddanej w dzierżawę dz. nr 5/9, 5/15, 5/16 położonej w miejscowości Kaliska gm. Łochów
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 49/2022
zarządzenie nr 49/2022
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego dla nieruchomości oddanej w poddzierżawę dz. nr 653/3 położonej w Nadkolu gm. Łochów
Status obowiązujące