W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Przetarg na dzierżawę w Dąbrowie

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

Adres nieruchomości Dąbrowa

Przetarg na Dzierżawa gruntów w miejscowości Dąbrowa

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość zabudowana

Cena wywoławcza 620,00

Data przetargu

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

Łochów dn. 22.04.2020 r.

 

Informację wywieszono

na tablicy ogłoszeń

od dnia 22.04.2020r.

do dnia 29.04.2020r.


INFORMACJA O WYNIKU 

PRZETARGU RGPP.6845.5.2020

z dnia 22.04.2020 r.


W dniu 22.04.2020 roku, o godz. 900 w sali konferencyjnej, Urzędu Miejskiego w Łochowie, odbył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej – działki nr 32, 34, 81, 83, położone w Dąbrowie gm. Łochów, objęte Księgą Wieczystą SI1W/00062069/6.

 

Osoba która wpłaciła wadium i była uczestnikiem przetargu:

1.     Pan Marcin Gromek

 

Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

620,00 zł słownie: sześćset dwadzieścia złotych i zero groszy 

 

Cena osiągnięta w przetargu:

630,00 zł słownie: sześćset trzydzieści złotych i zero groszy 

 

Przetarg wygrali:

Pan Marcin Gromek

Treść


Łochów dn. 04.03.2020 r.

 
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21.07.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U
z 2020 r., poz. 65 / i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2014 r., poz. 1490/.
 
BURMISTRZ  ŁOCHOWA
 
OGŁASZA PIERWSZY
NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na dzierżawę nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 32, 34, 81, 83, położonych w miejscowości Dąbrowa gm. Łochów.


Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wsi Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie nr XLI/298/2017 z dn. 22.03.2017 r., opublikowanego w Dz.Urz.Woj.Maz. w dniu 30.03.2017 r., poz. 3047, przedmiotowe nieruchomości znajdują się:
działki nr ewid. 32 i 34  na terenach oznaczonych symbolem R2 – tereny rolne niezabudowane;
działka nr ewid. 81 i 83 na terenach oznaczonych symbolem 1RM – tereny zabudowy zagrodowej  
i R2 – tereny rolne niezabudowane.
Na terenie działki nr ewid. 83, zlokalizowana jest część budynku gospodarczego, stanowiącego własność osoby fizycznej i nie będącego przedmiotem przetargu.
 
Tereny będące przedmiotem oddania w dzierżawę winien być wykorzystywany rolniczo – bez prawa zabudowy.
 
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ


Działka

numer

Powierzchnia

działki

 

Tytuł własności

Okres

dzierżawy

Wywoławcza

opłata

roczna  za dzierżawę

terenu

Minimalne postąpienie

Termin wnoszenia opłat za dzierżawę

Aktualizacja opłaty za dzierżawę

terenu

 

32


 0,37 ha

 

                              

SI1W/00062069/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5 lat


 

 

 

 

 

 

620,00 zł

 

 

 

 

Postąpienie nie mniej niż 1% wywoławczej opłaty rocznej

zaokrąglone do pełnych złotych

 

 

 

 

 

do 30 maja

każdego roku

dzierżawy

 

Opłata za dzierżawę terenu będzie aktualizowana co rok na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez GUS

 

34


 0,37 ha

 

81


 0,47 ha

 

83


  0,41 ha

 

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 22.04.2020 roku, o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Łochowie Al. Pokoju 75, pokój nr 107 (sala konferencyjna)
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 62,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Łochowie nr  konta 74 9233 0001 0000 0127 2000 0020
i  wpisanie się na listę uczestników przetargu w pokoju 111, na cztery dni przed przetargiem  tj. do dnia 17.04.2020 r. ( w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu ).
Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z tym, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę lub przez współmałżonka od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.
 
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu, pokój nr 111, tel. /025/ 643 78 30.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane