W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Dzierżawa dz. nr 5/9, 5/15, 5/16 położonych w Kaliskach gm. Łochów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Dzierżawa dz. nr 5/9, 5/15, 5/16 położonych w Kaliskach gm. Łochów
Przetarg na Dzierżawa dz. nr 5/9, 5/15, 5/16 położonych w Kaliskach gm. Łochów
Typ przetargu przetarg ustny ograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 2 000,00zł
Data przetargu
 
Łochów dn. 09.06.2022 r.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21.07.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U
z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2021 r., poz. 2213/.

BURMISTRZ  ŁOCHOWA
OGŁASZA DRUGI
OGRANICZONY PRZETARG USTNY
 

na dzierżawę nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 5/9, 5/15, 5/19, położonych w miejscowości Kaliska gm. Łochów.


Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wsi Kaliska i Barchów, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie nr XXVI/182/2012 z dn. 28.11.2012 r., opublikowanego w Dz.Urz.Woj.Maz. w dniu 18.12.2012 r., poz. 9941, przedmiotowe nieruchomości znajdują się:

działki nr ewid. 5/16 i 5/15  - na terenach oznaczonych symbolem R – tereny rolne,

działka nr ewid. 5/9 – na terenach oznaczonych symbolami R - tereny rolne, 1UT – tereny usług turystyki, ZL – tereny leśne.

 

Tereny będące przedmiotem oddania w dzierżawę winien być wykorzystywany rolniczo – bez prawa zabudowy.

 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ


Działa

numer

Tytuł własności

 

Powierzchnia

działki

 

Okres

dzierżawy

Roczna opłata

za dzierżawę

 

Termin wnoszenia

opłat za dzierżawę

Aktualizacja opłaty za dzierżawę  terenu

 

5/9

 

SI1W/00055915/0

 

 

     3,0001 ha

 

 

 

     5 lat

 

 

    

 

2000 zł

 

do 30 maja

każdego roku

dzierżawy

 

Opłata za dzierżawę terenu będzie aktualizowana co rok na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez GUS

 

5/15

 

 

 

 

SI1W/00063331/1

   

     1,6433 ha

 

5/16

 

 

    1,5646 ha

 
Przetarg  odbędzie się w dniu 14.07.2022 roku, o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Łochowie Al. Pokoju 75, pokój nr 107 (sala konferencyjna)
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 11.07.2022 r., w kancelarii Urzędu Miasta
w Łochowie ul. Aleja Pokoju 75 pisemnego zgłoszenia uczestnictwa przetargu, celem sprawdzenia przez komisje przetargową, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Łochowie, I piętro oraz zamieszczona na stronie BIP urzędu, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200 zł na konto Urzędu Miejskiego
w Banku Spółdzielczym w Łochowie nr  konta 74 9233 0001 0000 0127 2000 0020 i  wpisanie się na listę uczestników przetargu w pokoju 111 do dnia 11.07.2022 r. (w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu).Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z tym, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę lub przez współmałżonka od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu, pokój nr 111, tel. /025/ 643 78 30.

Załączniki

Powiadom znajomego