Urząd Miejski w Łochowie

adres:
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. 25 643 78 00
fax 25 643 78 80

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl

NIP 824-12-87-059
REGON 000 528 528

Identyfikator gminy TERYT: 1433053

Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka

Uchwała nr XXXIII/235/2016

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716) Rada Miejska w Łochowie, uchwala co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 9420 z dnia

Treść

UCHWAŁA NR XXXIII/235/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 26 października 2016 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716) Rada Miejska w Łochowie, uchwala co następuje:


§ 1.


Ustala się stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2.


Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki gospodarcze jeśli przestały pełnić funkcję budynków gospodarczych związanych z działalnością
rolniczą lub leśną,
2) budynki lub ich części zajęte pod działalność edukacyjną w zakresie ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych położone na terenie Gminy Łochów, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.


§ 3.


Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości można dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Łochowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz u osób wyznaczonych na inkasenta.


§ 4.


Traci moc uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 09.12.2015 r., poz. 10300).


§ 5.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij