Urząd Miejski w Łochowie

adres:
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. 25 643 78 00
fax 25 643 78 80

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl

NIP 824-12-87-059
REGON 000 528 528

Identyfikator gminy TERYT: 1433053

Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka

Uchwała nr XXII/140/2016

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za ospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z poźn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r,. poz. 250), Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pozycja 2755 z dnia

Treść


Uchwała NR XXII/140/2016
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 9 marca 2016 r.


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z poźn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r,. poz. 250) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1 .


1 . Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2 . Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim w Łochowie.
3 . Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań zostaną określone w odrębnej uchwale.


§ 2 .


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 3 .


Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
2) Uchwała Nr XXX/243/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013 r.§ 4 .


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij