Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 35368
Kierownictwo 13267
Godziny pracy 4202
Wydział Organizacyjno-Administracyjny (WOA) 4058
Gołaszewski Robert Mirosław 3252
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie 3034
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. deklaracji 2929
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (WGKI) 2753
ZP.271.1.22.2017 2646
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 2623
Archwista 2605
Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego (USC) 2371
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy 2265
Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego (RGPP) 2263
ZP.271.1.6.2017 2250
stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej 2191
ZBZ.271.1.15.2015 2175
Referat Finansowo-Budżetowy (RFB) 2132
Gołaszewski Robert Mirosław 2092
ZBZ.271.1.16.2015 2021
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (RPOL) 1954
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych 1810
Gręda Marcin 1766
Pracownik Socjalny 1737
Suchenek Andrzej 1692
ZBZ.271.1.18.2015 1663
Kalinowska Urszula Anna 1648
Jarząbek Zofia 1570
Promocja Gminy (PG) 1566
Gelbrecht Paweł 1535
Polityka Społeczna (PS) 1519
ZP.271.1.1.2017 1511
Ziółkowski Mirosław 1506
Jarzec Zbigniew 1491
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej 1490
ZP.271.1.17.2017 1487
ZP.271.1.8.2016 1433
ZP.271.1.10.2016 1431
Zamówienia Publiczne (ZP) 1416
ZP.271.1.12.2017 1411
Komuda Maria 1396
ZBZ.271.1.1.2016 1395
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego 1391
Abramczyk Andrzej 1389
Kielan Krystyna Zofia 1371
Ryszawa Sławomir Piotr 1371
ZBZ.271.2.7.2016 1348
ZP.271.1.4.2017 1338
ZP.271.2.6.2017 1337
Leśniewska Anna 1333
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA za 2016 r. 5072
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4278
Zarządzenie nr 35/2018 2846
Zarządzenie nr 34/2018 2339
Zarządzenie nr 33/2018 2075
Zarządzenie nr 32/2018 1869
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 1804
Zarządzenie nr 31/2018 1632
Zarządzenie nr 30/2018 1366
Zarządzenie nr 27/2018 1325
Zarządzenie nr 3/2017 1311
Zarządzenie nr 30/2016 1308
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Łochowa 1273
Zarządzenie nr 28/2018 1259
Zarządzenie nr 91/2015 1232
Zarządzenie nr 29/2018 1186
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020 1142
Zarządzenie nr 90/2016 1117
Zarządzenie nr 24/2018 1099
Zarządzenie nr 5/2016 1092
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 1087
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania 1079
Zarządzenie nr 101/2015 1035
Komunikat dotyczący zakończenia dekomunizacji nazw ulic w Gminie Łochów 1018
Zarządzenie nr 20/2018 1011
Zarządzenie nr 52/2016 1010
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 996
Zarządzenie nr 44/2016 995
Zarządzenie nr 9/2016 977
Zarządzenie nr 60/2016 974
Zarządzenie nr 80/2016 966
DECYZJE I INFORMACJE BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 01.10.2015 r. – 30.10.2015 r. 958
Zarządzenie nr 16/2016 954
Zarządzenie nr 42/2017 920
Zarządzenie nr 47/2017 919
Zarządzenie nr 36/2016 896
Zarządzenie nr 89/2015 876
Zarządzenie nr 104/2014 864
Zarządzenie nr 88/2015 863
Zarządzenie nr 21/2017 849
Obwieszczenie Obwieszczenie RGPP.6720.1.2016 - Studium 831
Zarządzenie nr 84/2017 825
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania 824
Zarządzenie nr 85/2017 822
Obwieszczenie ZBN 6733.10.2015 817
Zarządzenie nr 26/2018 815
Zarządzenie nr 32/2017 815
Zarządzenie nr 94/2016 807
Zarządzenie nr 96/2017 805
Obwieszczenie ZBN 6733.13.2015 802
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja "Na Żywo" z Sesji Rady Miejskiej w Łochowie 4539
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie 3034
Uchwała Nr VI/33/2015 2236
Uchwała Nr XIII/85/2015 1669
Uchwała nr XXXIII/235/2016 1443
Uchwała nr XXXIII/237/2016 1326
Uchwała nr XVIII/123/2015 1294
Uchwała nr XVI/108/2015 1197
Uchwała NR XIV/94/2015 1125
Uchwała nr XVI/113/2015 1092
Uchwała NR XIV/103/2015 1076
Uchwała nr XVI/107/2015 1051
Porządek obrad XX/2016 1050
Uchwała NR XIV/100/2015 1037
Porządek obrad XIX/2016 1003
Uchwała Nr VI/34/2015 994
Uchwała nr XIX/134/2016 986
Uchwała nr XLV/315/2017 977
Uchwała nr XXIII/152/2016 966
Uchwała nr XVI/114/2015 965
Uchwała Nr XIII/83/2015 960
Uchwała nr XXXVIII/264/2016 949
Kadencja 2018-2023. Porządek obrad I/2018 918
Kielan Krystyna Zofia 913
Kalinowska Urszula Anna 912
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Łochowie 902
Uchwała nr XXXIII/236/2016 902
Uchwała Nr XIII/84/2015 901
Przewodniczący Komisji Stałych 897
Uchwała nr XXXIX/271/2017 892
Abramczyk Andrzej 891
Uchwała NR XIV/99/2015 877
Uchwała Nr XIII/90/2015 870
Uchwała nr LXIII/444/2018 869
Uchwała nr XLIII/308/2017 841
Uchwała nr XXII/137/2016 841
Suchenek Andrzej 829
Uchwała NR XIV/98/2015 829
Uchwała NR XIV/101/2015 827
Uchwała Nr VI/35/2015 819
Uchwała nr XXXVIII/265/2016 819
Uchwała nr XXXII/232/2016 817
Uchwała nr XXX/217/2016 812
Uchwała nr XVIII/127/2015 810
Uchwała nr XXIV/153/2016 803
Uchwała nr XLIII/309/2017 800
Jarzec Zbigniew 787
Porzadek obrad XVI/2015 785
Ziółkowski Mirosław 785
Uchwała nr XVI/106/2015 782
Statystyki strony Gmina Łochów
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 10355
Wzory druków do zgłoszenia kandydata na radnego 8683
Dane kontaktowe 3508
Konta bankowe 2526
Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej dot zarejestrowanych Kandydatów na Burmistrza Łochowa 2258
Wyniki wyborów na Burmistrza Łochowa 2159
Dane kontaktowe 2040
Wykaz zarejestrowanych kandydatów na radnego 1827
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1750
Protokół MKW i wynikach głosowania na Burmistrza Łochowa 1732
Nadkole gm. Łochów 1622
Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 1600
Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1535
Uchwała nr XXXIII/235/2016 1443
Wyniki wyborów 1394
Uchwała nr XXXIII/237/2016 1326
Uchwała nr XVIII/123/2015 1294
Zmiana w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej 1275
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach 1263
Odwołanie członka OKW nr 1 1236
Zarządzenie nr 91/2015 1232
Wykaz Umorzeń w Podatku od środków transportowych za 2015 r. 1223
Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej 1217
Uchwała nr XVI/108/2015 1197
Klauzula informacyjna RODO 1195
Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań 1195
Zmiana składu OKW nr 12 1185
Wykaz Umorzeń w Podatku od Nieruchmości, Rolnym, Leśnym, od Środków Transportowych Osób Fizycznych i Prawnych za 2016 rok 1165
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1164
Nabór do komisji konkursowej opiniowania ofert w konkursie nr 2 1152
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów 1149
Uchwała o ponownym głosowaniu na Burmistrza Łochowa 1134
Uchwała Nr Os.407.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30.11.2015 1129
Uchwała NR XIV/94/2015 1125
Zmiana składu OKW nr 14 1112
Uchwało o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej 1105
Uzupełnienie składu OKW nr 1 1103
Wykaz Umorzeń Podatku od Nieruchomości, Rolny, Leśny Osób Fizycznych i Prawnych 1102
Zarządzenie nr 5/2016 1092
Oferta realizacji zadania publicznego 1085
Uchwała Nr Os.44.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18.01.2016 1081
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 4255/1 Łochów 1074
Wykaz Umorzeń Podatku od Nieruchomości, Rolny, Leśny Osób Fizycznych i Prawnych 1074
Uzupełnienie składu Miejskiej Komisji Wyborczej 1070
Otwarty konkurs ofert nr 2 dla organizacji pozarządowych 1061
Uchwała nr XVI/107/2015 1051
Wzory druków zgłoszeniowych 1049
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji zgazowania gazu skroplonego LNG 1039
Uchwała NR XIV/100/2015 1037
Zarządzenie nr 101/2015 1035
Statystyki strony MGOPS
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 7491
Rodzina 500+ 3150
Pracownik Socjalny 2647
Świadczenia rodzinne i wychowawcze 2365
stanowisko kierownicze Zastępcy Kierownika MGOPS 2215
Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny 2081
Kierownictwo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie 2038
Pomoc Społeczna 1770
Pracownik Socjalny 1737
Fundusz alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy i energetyczny 1732
Godziny pracy 1717
Konta bankowe 1370
Nabór na stanowisko Instruktora Terapii Uzależnień 1166
Nabór na stanowisko Psychologa w ramach poradnictwa specjalistycznego 996
Mielcarz Jadwiga 762
Klauzula informacyjna RODO 490
Zarządzenie nr 2/2018 Kierownika w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 267
Wykonanie remontu generalnego dwóch pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie 157
Statystyki strony CUW
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3329
Nabór na stanowisko kierownicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 3197
Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 1241
Kierownictwo Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie 1211
Konkurs na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Łochowie 1170
Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 1002
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie 981
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku 954
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych 946
Specjalista ds.księgowości 874
Szulim Krzysztof 797
Godziny pracy 677
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kamionnie 642
Specjalista ds. księgowości 593
CUW.ZC.10.2018 567
CUW.ZC.13.2018 532
Specjalista ds.księgowości 512
CUW.ZC.5.2018 462
CUW.ZC.8.2018 448
Konta bankowe 434
CUW.ZC.4.2017 427
Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 397
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym w 2018 roku 392
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku 283
CUW.ZC.17.2018 280
CUW.ZC.14.2018 265
CUW.ZC.20.2019 257
CUW.ZC.15.2018 214
CUW.ZC.7.2018 209
CUW.ZC.12.2018 206
CUW.ZC.11.2018 204
CUW.ZC.05.2019 201
CUW.ZC.9.2018 195
CUW.ZC.16.2019 191
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku w ramach kształcenia młodocianych: 184
CUW.ZC.6.2018 183
CUW.271.1.2018 176
CUW.ZC.03.2019 167
CUW.ZC.16.2018 166
CUW.ZC.18.2018 155
CUW.ZC.22.2019 151
CUW.ZC.01.2019 147
CUW.ZC.04.2019 145
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2019 roku 130
CUW.ZC.10.2019 125
CUW.ZC.12.2019 116
CUW.ZC.25.2019 106
CUW.ZC.14.2019 103
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku w ramach kształcenia młodocianych 101
CUW.ZC.11.2019 99
Statystyki strony Straż Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3576
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łochowie za rok 2016 509
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łochowie za rok 2017 413
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtysi w gminie Łochów 8404
Sołectwo Brzuza 956
Sołectwo Baczki 944
Sołectwo Barchów 897
Sołectwo Szumin 851
Sołectwo Karczewizna 815
Sołectwo Burakowskie 797
Sołectwo Ogrodniki 774
Sołectwo Łojki 751
Sołectwo Majdan 735
Sołectwo Pogorzelec 735
Sołectwo Łazy 732
Sołectwo Zambrzyniec 688
Sołectwo Nadkole 678
Sołectwo Twarogi 678
Sołectwo Łosiewice 674
Sołectwo Matały 673
Sołectwo Dąbrowa 671
Sołectwo Jerzyska 650
Sołectwo Zagrodniki 647
Sołectwo Kamionna 637
Sołectwo Samotrzask 625
Sołectwo Ostrówek 621
Sołectwo Jasiorówka 600
Sołectwo Łojew 523
Sołectwo Łopianka 510
Sołectwo Laski 461
Sołectwo Gwizdały 454
Sołectwo Kaliska 451
Sołectwo Budziska 439
Sołectwo Wólka Paplińska 359
Sołectwo Kalinowiec 338
Zarządzenie nr 03/2019 226
Statystyki strony Jednost. Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przedszkola i Szkoły 1175
Kultura i sport 944
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 902
Zarządzenie nr 21/2017 849
Zarządzenie nr 84/2017 825
Zarządzenie nr 85/2017 822
Zarządzenie nr 32/2017 815
Zarządzenie nr 75/2017 744
Zarządzenie nr 76/2017 728
Zarządzenie nr 83/2017 705
Zarządzenie nr 60/2017 701
Zarządzenie nr 64/2017 694
Zarządzenie nr 33/2017 680
Podstawowa kwota dotacji Gminy Łochów na 2017 r. w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia 667
Zarządzenie nr 66/2017 643
Stowarzyszenia 641
Zarządzenie nr 9/2018 640
Podstawowa kwota dotacji Gminy Łochów na 2017 r. w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia 637
Zarządzenie nr 80/2017 632
Zarządzenie nr 78/2017 622
Zarządzenie nr 82/2017 596
Zarządzenie nr 67/2017 591
Zarządzenie nr 65/2017 541
Zarządzenie nr 23/2017 534
Zarządzenie nr 77/2017 409
Zarządzenie nr 8/2018 407
Zarządzenie nr 12/2018 395
Zarządzenie nr 3/2018 383

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij