Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 36443
Kierownictwo 13636
Godziny pracy 4340
Wydział Organizacyjno-Administracyjny (WOA) 4318
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie 3943
Gołaszewski Robert Mirosław 3359
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. deklaracji 3108
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (WGKI) 3069
Archwista 2785
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 2737
ZP.271.1.22.2017 2697
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy 2518
Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego (USC) 2516
Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego (RGPP) 2406
stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej 2363
ZP.271.1.6.2017 2284
Referat Finansowo-Budżetowy (RFB) 2260
ZBZ.271.1.15.2015 2225
Gołaszewski Robert Mirosław 2187
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (RPOL) 2078
ZBZ.271.1.16.2015 2047
Pracownik Socjalny 1990
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych 1981
Gręda Marcin 1858
Suchenek Andrzej 1778
ZBZ.271.1.18.2015 1689
Kalinowska Urszula Anna 1686
Promocja Gminy (PG) 1666
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej 1651
Polityka Społeczna (PS) 1615
Jarząbek Zofia 1609
Gelbrecht Paweł 1580
Ziółkowski Mirosław 1569
Jarzec Zbigniew 1543
ZP.271.1.1.2017 1532
ZP.271.1.17.2017 1510
Zamówienia Publiczne (ZP) 1508
Komuda Maria 1457
ZP.271.1.8.2016 1456
ZP.271.1.10.2016 1453
Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 1451
Abramczyk Andrzej 1441
ZP.271.1.12.2017 1437
Ryszawa Sławomir Piotr 1434
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego 1429
Drugi nabór na stanowisko Kierownika Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego 1424
ZBZ.271.1.1.2016 1421
Kielan Krystyna Zofia 1411
Leśniewska Anna 1379
ZBZ.271.2.7.2016 1375
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA za 2016 r. 5111
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4372
Zarządzenie nr 35/2018 2873
Zarządzenie nr 34/2018 2366
Zarządzenie nr 33/2018 2102
Zarządzenie nr 32/2018 1896
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 1882
Zarządzenie nr 31/2018 1658
Zarządzenie nr 30/2018 1391
Zarządzenie nr 27/2018 1378
Zarządzenie nr 30/2016 1356
Zarządzenie nr 3/2017 1352
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Łochowa 1318
Zarządzenie nr 28/2018 1285
Zarządzenie nr 91/2015 1262
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020 1222
Zarządzenie nr 29/2018 1211
Zarządzenie nr 90/2016 1158
Zarządzenie nr 24/2018 1139
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 1125
Zarządzenie nr 5/2016 1120
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania 1104
Zarządzenie nr 101/2015 1064
Zarządzenie nr 52/2016 1057
Komunikat dotyczący zakończenia dekomunizacji nazw ulic w Gminie Łochów 1055
Zarządzenie nr 20/2018 1046
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 1026
Zarządzenie nr 44/2016 1023
Zarządzenie nr 80/2016 1005
Zarządzenie nr 9/2016 1004
Zarządzenie nr 60/2016 1000
DECYZJE I INFORMACJE BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 01.10.2015 r. – 30.10.2015 r. 982
Zarządzenie nr 16/2016 977
Zarządzenie nr 47/2017 950
Zarządzenie nr 42/2017 946
Zarządzenie nr 36/2016 937
Zarządzenie nr 89/2015 906
Zarządzenie nr 88/2015 895
Zarządzenie nr 104/2014 884
Zarządzenie nr 21/2017 880
Zarządzenie nr 84/2017 857
Obwieszczenie Obwieszczenie RGPP.6720.1.2016 - Studium 856
Zarządzenie nr 85/2017 854
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania 846
Zarządzenie nr 32/2017 842
Obwieszczenie ZBN 6733.10.2015 841
Zarządzenie nr 26/2018 841
Zarządzenie nr 96/2017 836
Zarządzenie nr 94/2016 830
Obwieszczenie ZBN 6733.13.2015 828
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja "Na Żywo" z Sesji Rady Miejskiej w Łochowie 5528
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie 3943
Uchwała Nr VI/33/2015 2294
Uchwała Nr XIII/85/2015 1695
Uchwała nr XXXIII/235/2016 1500
Uchwała nr XXXIII/237/2016 1381
Uchwała nr XVIII/123/2015 1325
Uchwała nr XVI/108/2015 1241
Uchwała NR XIV/94/2015 1161
Uchwała nr XVI/113/2015 1121
Uchwała NR XIV/103/2015 1105
Uchwała nr XVI/107/2015 1093
Uchwała NR XIV/100/2015 1081
Porządek obrad XX/2016 1071
Uchwała Nr VI/34/2015 1028
Porządek obrad XIX/2016 1025
Uchwała nr XLV/315/2017 1012
Uchwała nr XIX/134/2016 1011
Uchwała nr XVI/114/2015 993
Uchwała Nr XIII/83/2015 990
Uchwała nr XXIII/152/2016 987
Uchwała nr XXXVIII/264/2016 976
Kadencja 2018-2023. Porządek obrad I/2018 975
Uchwała nr XXXIII/236/2016 955
Kalinowska Urszula Anna 945
Uchwała nr XXXIX/271/2017 938
Kielan Krystyna Zofia 937
Uchwała Nr XIII/84/2015 936
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Łochowie 932
Przewodniczący Komisji Stałych 923
Abramczyk Andrzej 919
Uchwała NR XIV/99/2015 901
Uchwała nr LXIII/444/2018 899
Uchwała Nr XIII/90/2015 894
Uchwała nr XLIII/308/2017 877
Uchwała nr XXII/137/2016 872
Suchenek Andrzej 861
Uchwała NR XIV/98/2015 859
Uchwała NR XIV/101/2015 851
Uchwała nr XXXVIII/265/2016 849
Uchwała nr XXXII/232/2016 843
Uchwała Nr VI/35/2015 843
Uchwała nr XVIII/127/2015 840
Uchwała nr XXX/217/2016 838
Uchwała nr XXIV/153/2016 830
Uchwała nr XLIII/309/2017 829
Jarzec Zbigniew 815
Uchwała nr XVI/106/2015 815
Ziółkowski Mirosław 814
Jarząbek Zofia 808
Statystyki strony Gmina Łochów
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 10898
Wzory druków do zgłoszenia kandydata na radnego 8789
Dane kontaktowe 3660
Konta bankowe 2639
Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej dot zarejestrowanych Kandydatów na Burmistrza Łochowa 2289
Dane kontaktowe 2241
Wyniki wyborów na Burmistrza Łochowa 2196
Wykaz zarejestrowanych kandydatów na radnego 1859
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1784
Protokół MKW i wynikach głosowania na Burmistrza Łochowa 1762
Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1660
Nadkole gm. Łochów 1649
Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 1636
Uchwała nr XXXIII/235/2016 1500
Wyniki wyborów 1431
Klauzula informacyjna ogólna RODO 1416
Uchwała nr XXXIII/237/2016 1381
Uchwała nr XVIII/123/2015 1325
Zmiana w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej 1316
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach 1290
Odwołanie członka OKW nr 1 1264
Wykaz Umorzeń w Podatku od środków transportowych za 2015 r. 1264
Zarządzenie nr 91/2015 1262
Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej 1252
Uchwała nr XVI/108/2015 1241
Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań 1237
Zmiana składu OKW nr 12 1210
Wykaz Umorzeń w Podatku od Nieruchmości, Rolnym, Leśnym, od Środków Transportowych Osób Fizycznych i Prawnych za 2016 rok 1196
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1193
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów 1181
Nabór do komisji konkursowej opiniowania ofert w konkursie nr 2 1178
Wykaz Umorzeń Podatku od Nieruchomości, Rolny, Leśny Osób Fizycznych i Prawnych za 2017 rok 1172
Uchwała NR XIV/94/2015 1161
Uchwała o ponownym głosowaniu na Burmistrza Łochowa 1159
Uchwała Nr Os.407.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30.11.2015 1154
Zmiana składu OKW nr 14 1138
Uchwało o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej 1137
Uzupełnienie składu OKW nr 1 1126
Wykaz Umorzeń Podatku od Nieruchomości, Rolny, Leśny Osób Fizycznych i Prawnych 1124
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 4255/1 Łochów 1121
Zarządzenie nr 5/2016 1120
Oferta realizacji zadania publicznego 1115
Uzupełnienie składu Miejskiej Komisji Wyborczej 1109
Uchwała Nr Os.44.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18.01.2016 1107
Uchwała nr XVI/107/2015 1093
Otwarty konkurs ofert nr 2 dla organizacji pozarządowych 1090
Uchwała NR XIV/100/2015 1081
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji zgazowania gazu skroplonego LNG 1073
Wzory druków zgłoszeniowych 1072
Zarządzenie nr 101/2015 1064
Statystyki strony MGOPS
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 8047
Rodzina 500+ 3310
Pracownik Socjalny 2759
Świadczenia rodzinne i wychowawcze 2579
stanowisko kierownicze Zastępcy Kierownika MGOPS 2403
Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny 2256
Kierownictwo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie 2175
Pracownik Socjalny 1990
Pomoc Społeczna 1864
Fundusz alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy i energetyczny 1846
Godziny pracy 1816
Konta bankowe 1441
Nabór na stanowisko Instruktora Terapii Uzależnień 1349
Nabór na stanowisko Psychologa w ramach poradnictwa specjalistycznego 1164
Mielcarz Jadwiga 808
Klauzula informacyjna RODO 557
Zarządzenie nr 2/2018 Kierownika w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 298
Wykonanie remontu generalnego dwóch pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie 200
Statystyki strony CUW
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3756
Nabór na stanowisko kierownicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 3432
Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 1451
Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 1401
Kierownictwo Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie 1353
Konkurs na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Łochowie 1331
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie 1166
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych 1132
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku 1111
Specjalista ds.księgowości 1056
Szulim Krzysztof 861
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kamionnie 808
Godziny pracy 746
Specjalista ds. księgowości 688
Specjalista ds.księgowości 682
CUW.ZC.10.2018 588
CUW.ZC.13.2018 556
Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 550
Konta bankowe 498
CUW.ZC.5.2018 488
CUW.ZC.8.2018 472
CUW.ZC.4.2017 453
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym w 2018 roku 419
Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie 388
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku 312
CUW.ZC.17.2018 301
CUW.ZC.14.2018 287
CUW.ZC.20.2019 287
CUW.ZC.15.2018 239
CUW.ZC.7.2018 233
CUW.ZC.11.2018 228
CUW.ZC.05.2019 226
CUW.ZC.12.2018 225
CUW.ZC.9.2018 219
CUW.ZC.16.2019 213
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku w ramach kształcenia młodocianych: 211
CUW.271.1.2018 207
CUW.ZC.6.2018 205
CUW.ZC.03.2019 191
CUW.ZC.16.2018 188
CUW.ZC.22.2019 180
CUW.ZC.18.2018 177
CUW.ZC.01.2019 173
CUW.ZC.04.2019 170
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2019 roku 168
CUW.ZC.25.2019 167
CUW. 271.1.2019 165
CUW.ZC.10.2019 150
CUW.ZC.12.2019 141
CUW.ZC.14.2019 132
Statystyki strony Straż Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3776
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łochowie za rok 2016 538
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łochowie za rok 2017 445
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtysi w gminie Łochów 8535
Sołectwo Brzuza 1027
Sołectwo Baczki 995
Sołectwo Barchów 939
Sołectwo Szumin 909
Sołectwo Karczewizna 848
Sołectwo Burakowskie 842
Sołectwo Ogrodniki 817
Sołectwo Łojki 793
Sołectwo Łazy 785
Sołectwo Pogorzelec 771
Sołectwo Majdan 764
Sołectwo Nadkole 738
Sołectwo Matały 735
Sołectwo Łosiewice 724
Sołectwo Zambrzyniec 720
Sołectwo Dąbrowa 708
Sołectwo Twarogi 708
Sołectwo Jerzyska 688
Sołectwo Kamionna 685
Sołectwo Zagrodniki 683
Sołectwo Ostrówek 655
Sołectwo Samotrzask 655
Sołectwo Jasiorówka 642
Sołectwo Łojew 560
Sołectwo Łopianka 556
Sołectwo Laski 542
Sołectwo Gwizdały 494
Sołectwo Kaliska 479
Sołectwo Budziska 476
Sołectwo Wólka Paplińska 394
Sołectwo Kalinowiec 377
Zarządzenie nr 03/2019 264
Zarządzenie nr 03/2020 37
Statystyki strony Jednost. Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przedszkola i Szkoły 1227
Kultura i sport 1007
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 974
Zarządzenie nr 21/2017 880
Zarządzenie nr 84/2017 857
Zarządzenie nr 85/2017 854
Zarządzenie nr 32/2017 842
Zarządzenie nr 75/2017 771
Zarządzenie nr 76/2017 756
Zarządzenie nr 83/2017 740
Zarządzenie nr 60/2017 728
Zarządzenie nr 64/2017 720
Zarządzenie nr 33/2017 705
Podstawowa kwota dotacji Gminy Łochów na 2017 r. w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia 693
Zarządzenie nr 9/2018 690
Stowarzyszenia 674
Zarządzenie nr 66/2017 669
Zarządzenie nr 80/2017 667
Podstawowa kwota dotacji Gminy Łochów na 2017 r. w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia 662
Zarządzenie nr 78/2017 654
Zarządzenie nr 82/2017 629
Zarządzenie nr 67/2017 617
Zarządzenie nr 65/2017 571
Zarządzenie nr 23/2017 562
Zarządzenie nr 8/2018 438
Zarządzenie nr 77/2017 437
Zarządzenie nr 12/2018 425
Zarządzenie nr 3/2018 416

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij