Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 33136
Kierownictwo 12623
Godziny pracy 3914
Wydział Organizacyjno-Administracyjny (WOA) 3474
Gołaszewski Robert Mirosław 2957
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. deklaracji 2772
ZP.271.1.22.2017 2469
Archwista 2447
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 2389
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (WGKI) 2298
ZP.271.1.6.2017 2113
stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej 2074
ZBZ.271.1.15.2015 2055
Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego (USC) 1989
Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego (RGPP) 1970
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy 1954
ZBZ.271.1.16.2015 1903
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie 1876
Referat Finansowo-Budżetowy (RFB) 1873
Gołaszewski Robert Mirosław 1871
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (RPOL) 1693
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych 1680
Gręda Marcin 1587
ZBZ.271.1.18.2015 1544
Suchenek Andrzej 1539
Kalinowska Urszula Anna 1530
Pracownik Socjalny 1490
Jarząbek Zofia 1447
ZP.271.1.1.2017 1397
Jarzec Zbigniew 1387
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej 1385
Ziółkowski Mirosław 1380
Promocja Gminy (PG) 1360
ZP.271.1.17.2017 1328
ZP.271.1.10.2016 1327
ZP.271.1.8.2016 1321
Gelbrecht Paweł 1320
Polityka Społeczna (PS) 1305
ZP.271.1.12.2017 1303
ZBZ.271.1.1.2016 1291
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego 1274
Kielan Krystyna Zofia 1260
Komuda Maria 1256
Zamówienia Publiczne (ZP) 1252
Abramczyk Andrzej 1249
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1232
Ryszawa Sławomir Piotr 1228
ZBZ.271.2.7.2016 1228
Leśniewska Anna 1224
Kalinowska Urszula Anna 1220
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA za 2016 r. 4998
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4039
Zarządzenie nr 35/2018 2810
Zarządzenie nr 34/2018 2305
Zarządzenie nr 33/2018 2048
Zarządzenie nr 32/2018 1834
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 1673
Zarządzenie nr 31/2018 1602
Zarządzenie nr 30/2018 1344
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Łochowa 1233
Zarządzenie nr 27/2018 1210
Zarządzenie nr 28/2018 1210
Zarządzenie nr 30/2016 1180
Zarządzenie nr 3/2017 1164
Zarządzenie nr 29/2018 1155
Zarządzenie nr 91/2015 1105
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020 1049
Zarządzenie nr 24/2018 1024
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 995
Zarządzenie nr 5/2016 991
Zarządzenie nr 90/2016 991
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania 980
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 961
Zarządzenie nr 101/2015 933
Komunikat dotyczący zakończenia dekomunizacji nazw ulic w Gminie Łochów 929
Zarządzenie nr 52/2016 925
Zarządzenie nr 20/2018 923
DECYZJE I INFORMACJE BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 01.10.2015 r. – 30.10.2015 r. 906
Zarządzenie nr 44/2016 889
Zarządzenie nr 9/2016 880
Zarządzenie nr 80/2016 876
Zarządzenie nr 16/2016 872
Zarządzenie nr 60/2016 858
Zarządzenie nr 36/2016 812
Zarządzenie nr 47/2017 811
Zarządzenie nr 42/2017 808
Zarządzenie nr 89/2015 785
Zarządzenie nr 26/2018 780
Zarządzenie nr 88/2015 769
Zarządzenie nr 21/2017 766
Zarządzenie nr 104/2014 762
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania 759
Obwieszczenie Obwieszczenie RGPP.6720.1.2016 - Studium 757
Obwieszczenie ZBN 6733.10.2015 753
Zarządzenie nr 2/2015 742
Obwieszczenie ZBN 6733.13.2015 741
Zarządzenie nr 85/2017 736
Zarządzenie nr 84/2017 720
Decyzje i informacje Burmistrza Łochowa z dnia 01.03.2016 r. - 31.03.2016 r. 717
Zarządzenie nr 94/2016 712
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja "Na Żywo" z Sesji Rady Miejskiej w Łochowie 2868
Uchwała Nr VI/33/2015 2066
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie 1876
Uchwała Nr XIII/85/2015 1615
Uchwała nr XXXIII/235/2016 1330
Uchwała nr XXXIII/237/2016 1226
Uchwała nr XVIII/123/2015 1181
Uchwała nr XVI/108/2015 1119
Uchwała NR XIV/103/2015 1021
Uchwała nr XVI/113/2015 1016
Porządek obrad XX/2016 1009
Uchwała NR XIV/94/2015 1004
Uchwała nr XVI/107/2015 964
Porządek obrad XIX/2016 938
Uchwała NR XIV/100/2015 933
Uchwała nr XVI/114/2015 910
Uchwała nr XIX/134/2016 894
Uchwała Nr VI/34/2015 887
Uchwała nr XLV/315/2017 885
Uchwała nr XXIII/152/2016 875
Uchwała Nr XIII/83/2015 867
Uchwała nr XXXVIII/264/2016 867
Kielan Krystyna Zofia 853
Kalinowska Urszula Anna 848
Kadencja 2018-2023. Porządek obrad I/2018 847
Abramczyk Andrzej 845
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Łochowie 827
Uchwała nr XXXIII/236/2016 817
Uchwała nr XXXIX/271/2017 816
Przewodniczący Komisji Stałych 804
Uchwała nr LXIII/444/2018 804
Uchwała Nr XIII/84/2015 801
Uchwała NR XIV/99/2015 795
Uchwała Nr XIII/90/2015 791
Uchwała NR XIV/101/2015 779
Uchwała nr XXII/137/2016 774
Suchenek Andrzej 772
Uchwała NR XIV/98/2015 769
Uchwała nr XLIII/308/2017 758
Uchwała nr XXXVIII/265/2016 753
Uchwała nr XXXII/232/2016 746
Uchwała Nr VI/35/2015 743
Jarzec Zbigniew 740
Uchwała nr XXX/217/2016 737
Porzadek obrad XVI/2015 733
Uchwała nr XLIII/309/2017 732
Jarząbek Zofia 731
Ziółkowski Mirosław 730
Uchwała nr XXIV/153/2016 729
Uchwała nr XVIII/127/2015 727
Statystyki strony Gmina Łochów
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 9327
Wzory druków do zgłoszenia kandydata na radnego 8425
Dane kontaktowe 3019
Konta bankowe 2246
Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej dot zarejestrowanych Kandydatów na Burmistrza Łochowa 2191
Wyniki wyborów na Burmistrza Łochowa 2053
Wykaz zarejestrowanych kandydatów na radnego 1719
Dane kontaktowe 1718
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1664
Protokół MKW i wynikach głosowania na Burmistrza Łochowa 1659
Nadkole gm. Łochów 1523
Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 1502
Uchwała nr XXXIII/235/2016 1330
Wyniki wyborów 1298
Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1263
Uchwała nr XXXIII/237/2016 1226
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach 1191
Uchwała nr XVIII/123/2015 1181
Zmiana w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej 1176
Wykaz Umorzeń w Podatku od środków transportowych za 2015 r. 1174
Odwołanie członka OKW nr 1 1173
Uchwała nr XVI/108/2015 1119
Zmiana składu OKW nr 12 1110
Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej 1105
Wykaz Umorzeń w Podatku od Nieruchmości, Rolnym, Leśnym, od Środków Transportowych Osób Fizycznych i Prawnych za 2016 rok 1105
Zarządzenie nr 91/2015 1105
Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań 1101
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów 1074
Uchwała Nr Os.407.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30.11.2015 1074
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1066
Zmiana składu OKW nr 14 1066
Uchwała o ponownym głosowaniu na Burmistrza Łochowa 1061
Nabór do komisji konkursowej opiniowania ofert w konkursie nr 2 1053
Uzupełnienie składu OKW nr 1 1053
Wykaz Umorzeń Podatku od Nieruchomości, Rolny, Leśny Osób Fizycznych i Prawnych 1047
Uchwało o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej 1042
Uchwała Nr Os.44.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18.01.2016 1021
Uchwała NR XIV/94/2015 1004
Wykaz Umorzeń Podatku od Nieruchomości, Rolny, Leśny Osób Fizycznych i Prawnych 1004
Klauzula informacyjna RODO 995
Oferta realizacji zadania publicznego 993
Uzupełnienie składu Miejskiej Komisji Wyborczej 991
Zarządzenie nr 5/2016 991
Wzory druków zgłoszeniowych 986
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji zgazowania gazu skroplonego LNG 973
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 4255/1 Łochów 973
Otwarty konkurs ofert nr 2 dla organizacji pozarządowych 969
Komunikat w sprawie uzupełnienia składu OKW 967
Uchwała nr XVI/107/2015 964
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 958
Statystyki strony MGOPS
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 6526
Rodzina 500+ 2660
Pracownik Socjalny 2530
stanowisko kierownicze Zastępcy Kierownika MGOPS 2063
Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny 1953
Świadczenia rodzinne i wychowawcze 1897
Kierownictwo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie 1755
Pomoc Społeczna 1538
Godziny pracy 1495
Pracownik Socjalny 1490
Fundusz alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy i energetyczny 1478
Konta bankowe 1225
Nabór na stanowisko Instruktora Terapii Uzależnień 1018
Nabór na stanowisko Psychologa w ramach poradnictwa specjalistycznego 860
Mielcarz Jadwiga 652
Klauzula informacyjna RODO 380
Zarządzenie nr 2/2018 Kierownika w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 237
Statystyki strony CUW
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Nabór na stanowisko kierownicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 3057
Dane podstawowe 2423
Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 1115
Konkurs na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Łochowie 1067
Kierownictwo Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie 881
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku 853
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie 836
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych 826
Szulim Krzysztof 650
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kamionnie 543
CUW.ZC.10.2018 535
Godziny pracy 532
specjalista ds. księgowości 506
CUW.ZC.13.2018 460
specjalista ds.księgowości 435
CUW.ZC.5.2018 395
CUW.ZC.4.2017 392
CUW.ZC.8.2018 377
Konta bankowe 351
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym w 2018 roku 342
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku 252
CUW.ZC.17.2018 243
CUW.ZC.14.2018 230
CUW.ZC.7.2018 177
CUW.ZC.12.2018 172
CUW.ZC.11.2018 171
CUW.ZC.9.2018 166
CUW.ZC.15.2018 161
CUW.ZC.05.2019 154
CUW.ZC.6.2018 154
CUW.271.1.2018 150
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku w ramach kształcenia młodocianych: 148
CUW.ZC.16.2018 133
CUW.ZC.03.2019 124
CUW.ZC.18.2018 120
CUW.ZC.01.2019 109
CUW.ZC.04.2019 108
CUW.ZC.10.2019 95
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2019 roku 83
CUW.ZC.12.2019 79
CUW.ZC.11.2019 67
CUW.ZC.02.2019 65
CUW.ZC.07.2019 63
CUW.ZC.06.2019 61
CUW.ZC.09.2019 59
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym w 2019 roku 58
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku w ramach kształcenia młodocianych 58
Sprawozdania finansowe za rok 2018 49
CUW.ZC.08.2019 42
CUW.ZC.13.2019 37
Statystyki strony Straż Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3227
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łochowie za rok 2016 447
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łochowie za rok 2017 350
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtysi w gminie Łochów 8159
Sołectwo Brzuza 856
Sołectwo Baczki 835
Sołectwo Barchów 807
Sołectwo Szumin 754
Sołectwo Karczewizna 741
Sołectwo Burakowskie 708
Sołectwo Ogrodniki 688
Sołectwo Łojki 678
Sołectwo Łazy 656
Sołectwo Majdan 651
Sołectwo Pogorzelec 651
Sołectwo Zambrzyniec 626
Sołectwo Twarogi 609
Sołectwo Dąbrowa 594
Sołectwo Matały 593
Sołectwo Łosiewice 587
Sołectwo Zagrodniki 577
Sołectwo Jerzyska 572
Sołectwo Nadkole 567
Sołectwo Ostrówek 559
Sołectwo Samotrzask 559
Sołectwo Kamionna 555
Sołectwo Jasiorówka 553
Sołectwo Łojew 469
Sołectwo Łopianka 463
Sołectwo Kaliska 408
Sołectwo Gwizdały 406
Sołectwo Laski 399
Sołectwo Budziska 395
Sołectwo Wólka Paplińska 318
Sołectwo Kalinowiec 302
Zarządzenie nr 03/2019 170
Statystyki strony Jednost. Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przedszkola i Szkoły 1079
Kultura i sport 846
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 811
Zarządzenie nr 21/2017 766
Zarządzenie nr 85/2017 736
Zarządzenie nr 84/2017 720
Zarządzenie nr 32/2017 710
Zarządzenie nr 75/2017 672
Zarządzenie nr 76/2017 637
Zarządzenie nr 60/2017 626
Zarządzenie nr 83/2017 620
Podstawowa kwota dotacji Gminy Łochów na 2017 r. w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia 613
Zarządzenie nr 64/2017 613
Zarządzenie nr 33/2017 606
Stowarzyszenia 586
Podstawowa kwota dotacji Gminy Łochów na 2017 r. w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia 575
Zarządzenie nr 66/2017 565
Zarządzenie nr 78/2017 562
Zarządzenie nr 9/2018 558
Zarządzenie nr 80/2017 557
Zarządzenie nr 82/2017 531
Zarządzenie nr 67/2017 519
Zarządzenie nr 65/2017 475
Zarządzenie nr 23/2017 459
Zarządzenie nr 8/2018 365
Zarządzenie nr 77/2017 363
Zarządzenie nr 12/2018 348
Zarządzenie nr 3/2018 331

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij