Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 34261
Kierownictwo 12937
Godziny pracy 4075
Wydział Organizacyjno-Administracyjny (WOA) 3807
Gołaszewski Robert Mirosław 3113
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. deklaracji 2853
ZP.271.1.22.2017 2607
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (WGKI) 2575
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 2539
Archwista 2520
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie 2410
ZP.271.1.6.2017 2234
Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego (USC) 2189
ZBZ.271.1.15.2015 2142
Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego (RGPP) 2129
stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej 2126
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy 2081
Referat Finansowo-Budżetowy (RFB) 2024
Gołaszewski Robert Mirosław 2001
ZBZ.271.1.16.2015 2001
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (RPOL) 1841
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych 1741
Gręda Marcin 1710
ZBZ.271.1.18.2015 1641
Suchenek Andrzej 1632
Kalinowska Urszula Anna 1616
Pracownik Socjalny 1581
Jarząbek Zofia 1530
ZP.271.1.1.2017 1493
Promocja Gminy (PG) 1480
Ziółkowski Mirosław 1472
ZP.271.1.17.2017 1469
Gelbrecht Paweł 1462
Jarzec Zbigniew 1452
Polityka Społeczna (PS) 1431
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej 1428
ZP.271.1.10.2016 1418
ZP.271.1.8.2016 1415
ZP.271.1.12.2017 1387
ZBZ.271.1.1.2016 1375
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego 1363
Abramczyk Andrzej 1352
Zamówienia Publiczne (ZP) 1341
Komuda Maria 1335
Kielan Krystyna Zofia 1333
ZBZ.271.2.7.2016 1329
Ryszawa Sławomir Piotr 1326
ZP.271.1.4.2017 1324
ZP.271.2.6.2017 1321
Leśniewska Anna 1303
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA za 2016 r. 5043
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4195
Zarządzenie nr 35/2018 2829
Zarządzenie nr 34/2018 2325
Zarządzenie nr 33/2018 2061
Zarządzenie nr 32/2018 1855
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 1778
Zarządzenie nr 31/2018 1615
Zarządzenie nr 30/2018 1355
Zarządzenie nr 3/2017 1291
Zarządzenie nr 30/2016 1267
Zarządzenie nr 27/2018 1260
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Łochowa 1251
Zarządzenie nr 28/2018 1245
Zarządzenie nr 91/2015 1208
Zarządzenie nr 29/2018 1172
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020 1096
Zarządzenie nr 24/2018 1076
Zarządzenie nr 5/2016 1076
Zarządzenie nr 90/2016 1072
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania 1064
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 1062
Zarządzenie nr 101/2015 1011
Komunikat dotyczący zakończenia dekomunizacji nazw ulic w Gminie Łochów 990
Zarządzenie nr 20/2018 983
Zarządzenie nr 52/2016 979
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 977
Zarządzenie nr 44/2016 976
Zarządzenie nr 9/2016 963
Zarządzenie nr 60/2016 953
DECYZJE I INFORMACJE BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 01.10.2015 r. – 30.10.2015 r. 944
Zarządzenie nr 16/2016 940
Zarządzenie nr 80/2016 931
Zarządzenie nr 42/2017 900
Zarządzenie nr 47/2017 900
Zarządzenie nr 36/2016 865
Zarządzenie nr 89/2015 857
Zarządzenie nr 104/2014 850
Zarządzenie nr 88/2015 842
Zarządzenie nr 21/2017 829
Obwieszczenie Obwieszczenie RGPP.6720.1.2016 - Studium 812
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania 804
Zarządzenie nr 26/2018 802
Zarządzenie nr 84/2017 801
Obwieszczenie ZBN 6733.10.2015 800
Zarządzenie nr 85/2017 800
Zarządzenie nr 94/2016 794
Zarządzenie nr 32/2017 790
Obwieszczenie ZBN 6733.13.2015 786
Zarządzenie nr 2/2015 784
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja "Na Żywo" z Sesji Rady Miejskiej w Łochowie 3372
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie 2410
Uchwała Nr VI/33/2015 2187
Uchwała Nr XIII/85/2015 1654
Uchwała nr XXXIII/235/2016 1401
Uchwała nr XXXIII/237/2016 1295
Uchwała nr XVIII/123/2015 1268
Uchwała nr XVI/108/2015 1173
Uchwała NR XIV/94/2015 1098
Uchwała nr XVI/113/2015 1074
Uchwała NR XIV/103/2015 1058
Porządek obrad XX/2016 1035
Uchwała nr XVI/107/2015 1022
Uchwała NR XIV/100/2015 1014
Porządek obrad XIX/2016 984
Uchwała Nr VI/34/2015 969
Uchwała nr XIX/134/2016 967
Uchwała nr XLV/315/2017 959
Uchwała nr XXIII/152/2016 947
Uchwała nr XVI/114/2015 943
Uchwała Nr XIII/83/2015 938
Uchwała nr XXXVIII/264/2016 928
Kielan Krystyna Zofia 891
Kalinowska Urszula Anna 885
Uchwała Nr XIII/84/2015 878
Abramczyk Andrzej 877
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Łochowie 877
Przewodniczący Komisji Stałych 875
Uchwała nr XXXIII/236/2016 871
Kadencja 2018-2023. Porządek obrad I/2018 864
Uchwała nr XXXIX/271/2017 864
Uchwała NR XIV/99/2015 860
Uchwała Nr XIII/90/2015 854
Uchwała nr LXIII/444/2018 850
Uchwała nr XXII/137/2016 822
Uchwała nr XLIII/308/2017 817
Uchwała NR XIV/101/2015 812
Uchwała NR XIV/98/2015 808
Suchenek Andrzej 806
Uchwała nr XXXII/232/2016 803
Uchwała Nr VI/35/2015 803
Uchwała nr XXXVIII/265/2016 798
Uchwała nr XVIII/127/2015 792
Uchwała nr XXX/217/2016 791
Uchwała nr XXIV/153/2016 780
Uchwała nr XLIII/309/2017 778
Jarzec Zbigniew 767
Porzadek obrad XVI/2015 766
Ziółkowski Mirosław 766
Uchwała Nr VII/42/2015 761
Statystyki strony Gmina Łochów
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 9803
Wzory druków do zgłoszenia kandydata na radnego 8552
Dane kontaktowe 3259
Konta bankowe 2399
Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej dot zarejestrowanych Kandydatów na Burmistrza Łochowa 2233
Wyniki wyborów na Burmistrza Łochowa 2109
Dane kontaktowe 1895
Wykaz zarejestrowanych kandydatów na radnego 1782
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1714
Protokół MKW i wynikach głosowania na Burmistrza Łochowa 1712
Nadkole gm. Łochów 1586
Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 1571
Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1441
Uchwała nr XXXIII/235/2016 1401
Wyniki wyborów 1355
Uchwała nr XXXIII/237/2016 1295
Uchwała nr XVIII/123/2015 1268
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach 1242
Zmiana w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej 1225
Odwołanie członka OKW nr 1 1216
Zarządzenie nr 91/2015 1208
Wykaz Umorzeń w Podatku od środków transportowych za 2015 r. 1206
Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej 1184
Uchwała nr XVI/108/2015 1173
Zmiana składu OKW nr 12 1166
Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań 1161
Wykaz Umorzeń w Podatku od Nieruchmości, Rolnym, Leśnym, od Środków Transportowych Osób Fizycznych i Prawnych za 2016 rok 1152
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1143
Nabór do komisji konkursowej opiniowania ofert w konkursie nr 2 1134
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów 1120
Uchwała Nr Os.407.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30.11.2015 1117
Uchwała o ponownym głosowaniu na Burmistrza Łochowa 1112
Uchwała NR XIV/94/2015 1098
Zmiana składu OKW nr 14 1092
Uchwało o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej 1084
Uzupełnienie składu OKW nr 1 1084
Wykaz Umorzeń Podatku od Nieruchomości, Rolny, Leśny Osób Fizycznych i Prawnych 1083
Zarządzenie nr 5/2016 1076
Klauzula informacyjna RODO 1066
Oferta realizacji zadania publicznego 1066
Uchwała Nr Os.44.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18.01.2016 1065
Wykaz Umorzeń Podatku od Nieruchomości, Rolny, Leśny Osób Fizycznych i Prawnych 1056
Otwarty konkurs ofert nr 2 dla organizacji pozarządowych 1044
Uzupełnienie składu Miejskiej Komisji Wyborczej 1044
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 4255/1 Łochów 1037
Wzory druków zgłoszeniowych 1034
Uchwała nr XVI/107/2015 1022
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji zgazowania gazu skroplonego LNG 1020
Uchwała NR XIV/100/2015 1014
Zarządzenie nr 101/2015 1011
Statystyki strony MGOPS
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 7058
Rodzina 500+ 2963
Pracownik Socjalny 2579
Świadczenia rodzinne i wychowawcze 2159
stanowisko kierownicze Zastępcy Kierownika MGOPS 2135
Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny 1996
Kierownictwo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie 1918
Pomoc Społeczna 1679
Godziny pracy 1646
Fundusz alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy i energetyczny 1640
Pracownik Socjalny 1581
Konta bankowe 1314
Nabór na stanowisko Instruktora Terapii Uzależnień 1090
Nabór na stanowisko Psychologa w ramach poradnictwa specjalistycznego 927
Mielcarz Jadwiga 713
Klauzula informacyjna RODO 421
Zarządzenie nr 2/2018 Kierownika w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 247
Statystyki strony CUW
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Nabór na stanowisko kierownicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 3112
Dane podstawowe 2924
Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 1175
Konkurs na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Łochowie 1109
Kierownictwo Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie 1044
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie 905
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku 895
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych 879
Szulim Krzysztof 733
specjalista ds.księgowości 726
Godziny pracy 621
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kamionnie 580
CUW.ZC.10.2018 552
specjalista ds. księgowości 549
CUW.ZC.13.2018 509
CUW.ZC.5.2018 449
CUW.ZC.8.2018 432
CUW.ZC.4.2017 415
specjalista ds.księgowości 401
Konta bankowe 391
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym w 2018 roku 378
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku 265
CUW.ZC.17.2018 263
CUW.ZC.14.2018 249
CUW.ZC.20.2019 234
CUW.ZC.15.2018 195
CUW.ZC.7.2018 193
CUW.ZC.12.2018 192
CUW.ZC.11.2018 189
CUW.ZC.9.2018 180
CUW.ZC.05.2019 179
CUW.ZC.16.2019 172
CUW.ZC.6.2018 168
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku w ramach kształcenia młodocianych: 166
Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 165
CUW.271.1.2018 162
CUW.ZC.03.2019 150
CUW.ZC.16.2018 149
CUW.ZC.18.2018 140
CUW.ZC.01.2019 129
CUW.ZC.04.2019 128
CUW.ZC.22.2019 117
CUW.ZC.10.2019 108
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2019 roku 103
CUW.ZC.12.2019 102
CUW.ZC.14.2019 86
CUW.ZC.11.2019 85
CUW.ZC.09.2019 81
CUW.ZC.02.2019 80
CUW.ZC.06.2019 79
Statystyki strony Straż Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3435
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łochowie za rok 2016 488
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łochowie za rok 2017 396
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtysi w gminie Łochów 8312
Sołectwo Brzuza 922
Sołectwo Baczki 904
Sołectwo Barchów 863
Sołectwo Szumin 821
Sołectwo Karczewizna 797
Sołectwo Burakowskie 770
Sołectwo Ogrodniki 747
Sołectwo Łojki 725
Sołectwo Majdan 714
Sołectwo Pogorzelec 706
Sołectwo Łazy 702
Sołectwo Zambrzyniec 669
Sołectwo Twarogi 655
Sołectwo Łosiewice 650
Sołectwo Dąbrowa 647
Sołectwo Matały 644
Sołectwo Nadkole 634
Sołectwo Jerzyska 627
Sołectwo Zagrodniki 625
Sołectwo Kamionna 612
Sołectwo Samotrzask 610
Sołectwo Ostrówek 600
Sołectwo Jasiorówka 575
Sołectwo Łojew 499
Sołectwo Łopianka 488
Sołectwo Kaliska 433
Sołectwo Laski 432
Sołectwo Gwizdały 427
Sołectwo Budziska 415
Sołectwo Wólka Paplińska 338
Sołectwo Kalinowiec 318
Zarządzenie nr 03/2019 198
Statystyki strony Jednost. Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przedszkola i Szkoły 1120
Kultura i sport 904
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 861
Zarządzenie nr 21/2017 829
Zarządzenie nr 84/2017 801
Zarządzenie nr 85/2017 800
Zarządzenie nr 32/2017 790
Zarządzenie nr 75/2017 724
Zarządzenie nr 76/2017 705
Zarządzenie nr 83/2017 682
Zarządzenie nr 60/2017 680
Zarządzenie nr 64/2017 678
Zarządzenie nr 33/2017 665
Podstawowa kwota dotacji Gminy Łochów na 2017 r. w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia 653
Zarządzenie nr 66/2017 626
Podstawowa kwota dotacji Gminy Łochów na 2017 r. w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia 615
Zarządzenie nr 9/2018 613
Zarządzenie nr 80/2017 608
Stowarzyszenia 607
Zarządzenie nr 78/2017 601
Zarządzenie nr 82/2017 575
Zarządzenie nr 67/2017 573
Zarządzenie nr 65/2017 521
Zarządzenie nr 23/2017 515
Zarządzenie nr 77/2017 389
Zarządzenie nr 8/2018 388
Zarządzenie nr 12/2018 376
Zarządzenie nr 3/2018 359

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij