Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 37598
Kierownictwo 13942
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie 4695
Wydział Organizacyjno-Administracyjny (WOA) 4572
Godziny pracy 4485
Gołaszewski Robert Mirosław 3464
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. deklaracji 3286
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (WGKI) 3274
Archwista 2956
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 2877
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy 2815
Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego (USC) 2740
ZP.271.1.22.2017 2724
Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego (RGPP) 2570
stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej 2522
Referat Finansowo-Budżetowy (RFB) 2371
ZP.271.1.6.2017 2303
Gołaszewski Robert Mirosław 2254
ZBZ.271.1.15.2015 2251
Pracownik Socjalny 2222
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (RPOL) 2188
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych 2138
ZBZ.271.1.16.2015 2064
Suchenek Andrzej 1927
Gręda Marcin 1920
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej 1812
Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 1773
Promocja Gminy (PG) 1739
Kalinowska Urszula Anna 1722
ZBZ.271.1.18.2015 1709
Polityka Społeczna (PS) 1684
Jarząbek Zofia 1639
Gelbrecht Paweł 1629
Ziółkowski Mirosław 1610
Drugi nabór na stanowisko Kierownika Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego 1585
Zamówienia Publiczne (ZP) 1583
Jarzec Zbigniew 1574
ZP.271.1.1.2017 1551
ZP.271.1.17.2017 1524
Komuda Maria 1508
Ryszawa Sławomir Piotr 1480
Abramczyk Andrzej 1474
ZP.271.1.8.2016 1472
ZP.271.1.10.2016 1469
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego 1465
ZP.271.1.12.2017 1456
Kielan Krystyna Zofia 1438
ZBZ.271.1.1.2016 1438
Kalinowska Urszula Anna 1403
Leśniewska Anna 1403
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA za 2016 r. 5138
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4475
Zarządzenie nr 35/2018 2891
Zarządzenie nr 34/2018 2386
Zarządzenie nr 33/2018 2122
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 1941
Zarządzenie nr 32/2018 1916
Zarządzenie nr 31/2018 1677
Zarządzenie nr 27/2018 1427
Zarządzenie nr 30/2018 1410
Zarządzenie nr 30/2016 1384
Zarządzenie nr 3/2017 1370
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Łochowa 1354
Zarządzenie nr 05/2020 1333
Zarządzenie nr 28/2018 1304
Zarządzenie nr 91/2015 1285
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020 1282
Zarządzenie nr 29/2018 1227
Zarządzenie nr 90/2016 1182
Zarządzenie nr 24/2018 1163
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 1149
Zarządzenie nr 5/2016 1141
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania 1123
Zarządzenie nr 20/2018 1089
Zarządzenie nr 101/2015 1086
Komunikat dotyczący zakończenia dekomunizacji nazw ulic w Gminie Łochów 1082
Zarządzenie nr 52/2016 1082
Zarządzenie nr 44/2016 1044
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 1043
Zarządzenie nr 80/2016 1027
Zarządzenie nr 9/2016 1024
Zarządzenie nr 60/2016 1020
DECYZJE I INFORMACJE BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 01.10.2015 r. – 30.10.2015 r. 995
Zarządzenie nr 16/2016 992
Zarządzenie nr 47/2017 967
Zarządzenie nr 42/2017 961
Zarządzenie nr 36/2016 958
Zarządzenie nr 89/2015 924
Zarządzenie nr 88/2015 918
Zarządzenie nr 21/2017 901
Zarządzenie nr 104/2014 897
Zarządzenie nr 84/2017 877
Zarządzenie nr 85/2017 875
Obwieszczenie Obwieszczenie RGPP.6720.1.2016 - Studium 874
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania 861
Zarządzenie nr 32/2017 860
Zarządzenie nr 96/2017 858
Obwieszczenie ZBN 6733.10.2015 856
Zarządzenie nr 26/2018 852
Zarządzenie nr 94/2016 845
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja "Na Żywo" z Sesji Rady Miejskiej w Łochowie 6274
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie 4695
Uchwała Nr VI/33/2015 2336
Uchwała Nr XIII/85/2015 1709
Uchwała nr XXXIII/235/2016 1525
Uchwała nr XXXIII/237/2016 1411
Uchwała nr XVIII/123/2015 1340
Uchwała nr XVI/108/2015 1267
Uchwała NR XIV/94/2015 1183
Uchwała nr XVI/113/2015 1141
Uchwała NR XIV/103/2015 1124
Uchwała nr XVI/107/2015 1112
Uchwała NR XIV/100/2015 1106
Porządek obrad XX/2016 1087
Uchwała Nr VI/34/2015 1047
Porządek obrad XIX/2016 1040
Uchwała nr XIX/134/2016 1038
Uchwała nr XLV/315/2017 1031
Uchwała nr XVI/114/2015 1012
Uchwała nr XXXVIII/264/2016 1011
Uchwała Nr XIII/83/2015 1006
Kadencja 2018-2023. Porządek obrad I/2018 1005
Uchwała nr XXIII/152/2016 1003
Uchwała nr XXXIII/236/2016 981
Kalinowska Urszula Anna 964
Uchwała nr XXXIX/271/2017 959
Kielan Krystyna Zofia 957
Uchwała Nr XIII/84/2015 954
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Łochowie 948
Przewodniczący Komisji Stałych 939
Abramczyk Andrzej 933
Uchwała NR XIV/99/2015 920
Uchwała nr LXIII/444/2018 913
Uchwała Nr XIII/90/2015 911
Uchwała nr XLI/286/2017 910
Uchwała nr XLIII/308/2017 899
Suchenek Andrzej 898
Uchwała nr XXII/137/2016 888
Uchwała NR XIV/98/2015 877
Uchwała nr XXXVIII/265/2016 869
Uchwała Nr VI/35/2015 867
Uchwała NR XIV/101/2015 866
Uchwała nr XVIII/127/2015 862
Uchwała nr XXXII/232/2016 856
Uchwała nr XXX/217/2016 854
Uchwała nr XXIV/153/2016 849
Uchwała nr XLIII/309/2017 848
Jarzec Zbigniew 831
Uchwała nr XVI/106/2015 831
Ziółkowski Mirosław 831
Statystyki strony Gmina Łochów
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 11521
Wzory druków do zgłoszenia kandydata na radnego 8934
Dane kontaktowe 3687
Konta bankowe 2817
Dane kontaktowe 2443
Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej dot zarejestrowanych Kandydatów na Burmistrza Łochowa 2311
Wyniki wyborów na Burmistrza Łochowa 2217
Wykaz zarejestrowanych kandydatów na radnego 1884
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1809
Protokół MKW i wynikach głosowania na Burmistrza Łochowa 1784
Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1749
Nadkole gm. Łochów 1674
Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 1665
Klauzula informacyjna ogólna RODO 1566
Uchwała nr XXXIII/235/2016 1525
Wyniki wyborów 1451
Uchwała nr XXXIII/237/2016 1411
Zmiana w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej 1343
Uchwała nr XVIII/123/2015 1340
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach 1308
Zarządzenie nr 91/2015 1285
Wykaz Umorzeń w Podatku od środków transportowych za 2015 r. 1284
Odwołanie członka OKW nr 1 1280
Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej 1279
Uchwała nr XVI/108/2015 1267
Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań 1264
Zmiana składu OKW nr 12 1233
Wykaz Umorzeń w Podatku od Nieruchmości, Rolnym, Leśnym, od Środków Transportowych Osób Fizycznych i Prawnych za 2016 rok 1213
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1209
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów 1204
Nabór do komisji konkursowej opiniowania ofert w konkursie nr 2 1197
Wykaz Umorzeń Podatku od Nieruchomości, Rolny, Leśny Osób Fizycznych i Prawnych za 2017 rok 1196
Uchwała NR XIV/94/2015 1183
Uchwała o ponownym głosowaniu na Burmistrza Łochowa 1177
Uchwała Nr Os.407.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30.11.2015 1169
Uchwało o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej 1159
Zmiana składu OKW nr 14 1155
Wykaz Umorzeń Podatku od Nieruchomości, Rolny, Leśny Osób Fizycznych i Prawnych 1152
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 4255/1 Łochów 1151
Uzupełnienie składu OKW nr 1 1145
Zarządzenie nr 5/2016 1141
Oferta realizacji zadania publicznego 1134
Uzupełnienie składu Miejskiej Komisji Wyborczej 1132
Uchwała Nr Os.44.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18.01.2016 1125
Uchwała nr XVI/107/2015 1112
Otwarty konkurs ofert nr 2 dla organizacji pozarządowych 1111
Uchwała NR XIV/100/2015 1106
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji zgazowania gazu skroplonego LNG 1092
Wzory druków zgłoszeniowych 1087
Zarządzenie nr 101/2015 1086
Statystyki strony MGOPS
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 8657
Rodzina 500+ 3463
Pracownik Socjalny 2873
Świadczenia rodzinne i wychowawcze 2821
stanowisko kierownicze Zastępcy Kierownika MGOPS 2565
Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny 2428
Kierownictwo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie 2300
Pracownik Socjalny 2222
Pomoc Społeczna 1952
Fundusz alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy i energetyczny 1933
Godziny pracy 1906
Nabór na stanowisko Instruktora Terapii Uzależnień 1522
Konta bankowe 1499
Nabór na stanowisko Psychologa w ramach poradnictwa specjalistycznego 1318
Mielcarz Jadwiga 839
Klauzula informacyjna RODO 598
Zarządzenie nr 2/2018 Kierownika w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 317
Wykonanie remontu generalnego dwóch pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie 228
Statystyki strony CUW
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 4282
Nabór na stanowisko kierownicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 3634
Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 1773
Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 1554
Kierownictwo Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie 1510
Konkurs na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Łochowie 1487
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie 1351
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych 1318
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku 1267
Specjalista ds.księgowości 1184
Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie 971
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kamionnie 967
Szulim Krzysztof 907
Specjalista ds.księgowości 845
Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie 832
Godziny pracy 804
Specjalista ds. księgowości CUW w Łochowie 789
Specjalista ds. księgowości 786
Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie 745
Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 676
CUW.ZC.10.2018 602
CUW.ZC.13.2018 570
Konta bankowe 537
CUW.ZC.5.2018 502
CUW.ZC.8.2018 486
CUW.ZC.4.2017 471
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym w 2018 roku 440
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku 331
CUW.ZC.17.2018 316
CUW.ZC.20.2019 305
CUW.ZC.14.2018 302
CUW.ZC.15.2018 255
CUW.ZC.7.2018 247
CUW.ZC.11.2018 246
CUW.ZC.05.2019 244
CUW.ZC.12.2018 237
CUW.ZC.9.2018 234
CUW.ZC.16.2019 232
CUW.271.1.2018 231
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku w ramach kształcenia młodocianych: 223
CUW.ZC.6.2018 219
CUW.271.1.2019 206
CUW.ZC.03.2019 205
CUW.ZC.16.2018 204
CUW.ZC.22.2019 201
CUW.ZC.25.2019 198
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2019 roku 196
CUW.ZC.18.2018 192
CUW.ZC.01.2019 189
CUW.ZC.04.2019 186
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtysi w gminie Łochów 8707
Sołectwo Brzuza 1075
Sołectwo Baczki 1028
Sołectwo Barchów 961
Sołectwo Szumin 942
Sołectwo Karczewizna 868
Sołectwo Burakowskie 861
Sołectwo Ogrodniki 849
Sołectwo Łazy 817
Sołectwo Łojki 815
Sołectwo Pogorzelec 795
Sołectwo Nadkole 793
Sołectwo Majdan 778
Sołectwo Matały 764
Sołectwo Łosiewice 749
Sołectwo Zambrzyniec 736
Sołectwo Twarogi 727
Sołectwo Dąbrowa 726
Sołectwo Jerzyska 714
Sołectwo Kamionna 708
Sołectwo Zagrodniki 703
Sołectwo Ostrówek 674
Sołectwo Samotrzask 669
Sołectwo Jasiorówka 661
Sołectwo Łojew 580
Sołectwo Laski 579
Sołectwo Łopianka 579
Sołectwo Gwizdały 517
Sołectwo Budziska 500
Sołectwo Kaliska 500
Sołectwo Wólka Paplińska 426
Sołectwo Kalinowiec 399
Zarządzenie nr 03/2019 288
Zarządzenie nr 03/2020 104
Statystyki strony Jednost. Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przedszkola i Szkoły 1311
Kultura i sport 1048
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 1009
Zarządzenie nr 21/2017 901
Zarządzenie nr 84/2017 877
Zarządzenie nr 85/2017 875
Zarządzenie nr 32/2017 860
Zarządzenie nr 75/2017 787
Zarządzenie nr 76/2017 775
Zarządzenie nr 83/2017 763
Zarządzenie nr 60/2017 743
Zarządzenie nr 64/2017 740
Zarządzenie nr 9/2018 722
Zarządzenie nr 33/2017 720
Podstawowa kwota dotacji Gminy Łochów na 2017 r. w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia 712
Stowarzyszenia 696
Zarządzenie nr 80/2017 691
Zarządzenie nr 66/2017 688
Podstawowa kwota dotacji Gminy Łochów na 2017 r. w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia 679
Zarządzenie nr 78/2017 673
Zarządzenie nr 82/2017 651
Zarządzenie nr 67/2017 639
Zarządzenie nr 65/2017 591
Zarządzenie nr 23/2017 579
Zarządzenie nr 77/2017 459
Zarządzenie nr 8/2018 459
Zarządzenie nr 3/2018 446
Zarządzenie nr 12/2018 442

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij