Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 32289
Kierownictwo 12329
Godziny pracy 3729
Wydział Organizacyjno-Administracyjny (WOA) 3207
Struktura organizacyjna 2830
Gołaszewski Robert Mirosław 2789
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. deklaracji 2685
Archwista 2358
ZP.271.1.22.2017 2296
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 2183
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (WGKI) 2082
stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej 2007
ZP.271.1.6.2017 1930
ZBZ.271.1.15.2015 1919
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy 1823
Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego (USC) 1808
Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego (RGPP) 1786
ZBZ.271.1.16.2015 1752
Gołaszewski Robert Mirosław 1731
Referat Finansowo-Budżetowy (RFB) 1703
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych 1618
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (RPOL) 1559
Gręda Marcin 1484
Suchenek Andrzej 1448
Kalinowska Urszula Anna 1423
Pracownik Socjalny 1423
ZBZ.271.1.18.2015 1415
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie 1351
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej 1320
ZP.271.1.1.2017 1273
Ziółkowski Mirosław 1258
Promocja Gminy (PG) 1239
Jarząbek Zofia 1238
ZP.271.1.10.2016 1212
ZP.271.1.12.2017 1197
Jarzec Zbigniew 1193
ZP.271.1.8.2016 1193
Gelbrecht Paweł 1189
Polityka Społeczna (PS) 1180
ZBZ.271.1.1.2016 1174
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1154
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego 1150
ZP.271.1.17.2017 1142
Zamówienia Publiczne (ZP) 1140
Abramczyk Andrzej 1129
ZBZ.271.2.7.2016 1082
Kielan Krystyna Zofia 1081
Kalinowska Urszula Anna 1077
Dzięcioł Marian 1075
Komuda Maria 1073
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA za 2016 r. 4937
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 3845
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 1561
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Łochowa 1219
Zarządzenie nr 30/2016 1058
Zarządzenie nr 3/2017 1014
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020 995
Zarządzenie nr 91/2015 969
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 941
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 902
Zarządzenie nr 90/2016 893
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania 865
Zarządzenie nr 5/2016 862
DECYZJE I INFORMACJE BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 01.10.2015 r. – 30.10.2015 r. 852
Komunikat dotyczący zakończenia dekomunizacji nazw ulic w Gminie Łochów 851
Zarządzenie nr 52/2016 835
Zarządzenie nr 101/2015 825
Zarządzenie nr 80/2016 809
Zarządzenie nr 16/2016 788
Zarządzenie nr 9/2016 778
Zarządzenie nr 44/2016 757
Zarządzenie nr 60/2016 741
Zarządzenie nr 36/2016 734
Zarządzenie nr 89/2015 706
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania 693
Zarządzenie nr 42/2017 693
Zarządzenie nr 47/2017 693
Obwieszczenie Obwieszczenie RGPP.6720.1.2016 - Studium 690
Zarządzenie nr 63/2017 684
Zarządzenie nr 21/2017 683
Zarządzenie nr 2/2015 673
Zarządzenie nr 88/2015 669
Decyzje i informacje Burmistrza Łochowa z dnia 01.03.2016 r. - 31.03.2016 r. 663
Zarządzenie nr 85/2017 655
Zarządzenie nr 104/2014 641
Zarządzenie nr 70/2015 639
Zarządzenie nr 32/2016 635
Obwieszczenie ZBN.6727.2.7.2015 631
Zarządzenie nr 14/2016 629
Zarządzenie nr 31/2016 626
Zarządzenie nr 84/2017 624
DECYZJE I INFORMACJE BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 1.04.2016 r. – 30.04.2016 r. 621
DECYZJE I INFORMACJE OSOBY WYZNACZONEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 01.02.2016 r. – 15.02..2016 r. 620
Zarządzenie nr 96/2017 618
DECYZJE I INFORMACJE BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 16.02.2016 r. - 29.02.2016 r.. 611
Obwieszczenie ZBN 6733.10.2015 610
Zarządzenie nr 32/2017 604
Zarządzenie nr 94/2016 603
Zarządzenie nr 33/2016 601
Zarządzenie nr 75/2017 601
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja "Na Żywo" z Sesji Rady Miejskiej w Łochowie 2332
Uchwała Nr VI/33/2015 1906
Uchwała Nr XIII/85/2015 1565
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie 1351
Uchwała nr XXXIII/235/2016 1249
Uchwała nr XXXIII/237/2016 1152
Uchwała nr XVI/108/2015 1048
Uchwała nr XVIII/123/2015 1040
Uchwała NR XIV/103/2015 972
Porządek obrad XX/2016 969
Uchwała nr XVI/113/2015 908
Uchwała nr XVI/107/2015 894
Uchwała NR XIV/94/2015 886
Porządek obrad XIX/2016 884
Uchwała nr XVI/114/2015 850
Uchwała NR XIV/100/2015 844
Kadencja 2018-2023. Porządek obrad I/2018 823
Kalinowska Urszula Anna 806
Abramczyk Andrzej 800
Uchwała nr XLV/315/2017 796
Uchwała nr XIX/134/2016 793
Kielan Krystyna Zofia 787
Uchwała nr XXXVIII/264/2016 782
Uchwała Nr VI/34/2015 776
Uchwała nr XXIII/152/2016 771
Uchwała nr XXXIX/271/2017 764
Uchwała Nr XIII/83/2015 763
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Łochowie 758
Uchwała nr LXIII/444/2018 754
Uchwała nr XXXIII/236/2016 752
Uchwała NR XIV/101/2015 730
Suchenek Andrzej 728
Uchwała NR XIV/98/2015 720
Przewodniczący Komisji Stałych 719
Uchwała NR XIV/99/2015 709
Uchwała Nr XIII/90/2015 709
Jarzec Zbigniew 708
Uchwała Nr XIII/84/2015 708
Uchwała nr XXII/137/2016 704
Uchwała nr XLIII/308/2017 692
Jarząbek Zofia 690
Porzadek obrad XVI/2015 689
Uchwała nr XXXVIII/265/2016 677
Ziółkowski Mirosław 676
Uchwała nr XXX/217/2016 668
Uchwała nr XLIII/309/2017 666
Uchwała nr XXXII/232/2016 664
Uchwała nr XVIII/127/2015 660
Uchwała nr XXIV/153/2016 660
Uchwała Nr VI/35/2015 659
Statystyki strony Gmina Łochów
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 8916
Wzory druków do zgłoszenia kandydata na radnego 8305
Dane kontaktowe 2748
Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej dot zarejestrowanych Kandydatów na Burmistrza Łochowa 2125
Konta bankowe 2077
Wyniki wyborów na Burmistrza Łochowa 1979
Wykaz zarejestrowanych kandydatów na radnego 1641
Protokół MKW i wynikach głosowania na Burmistrza Łochowa 1592
Dane kontaktowe 1588
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1588
Nadkole gm. Łochów 1446
Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 1374
Uchwała nr XXXIII/235/2016 1249
Wyniki wyborów 1206
Uchwała nr XXXIII/237/2016 1152
Wykaz Umorzeń w Podatku od środków transportowych za 2015 r. 1125
Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1114
Zmiana w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej 1113
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach 1111
Odwołanie członka OKW nr 1 1110
Uchwała nr XVI/108/2015 1048
Zmiana składu OKW nr 12 1042
Uchwała nr XVIII/123/2015 1040
Zmiana składu OKW nr 14 1035
Wykaz Umorzeń w Podatku od Nieruchmości, Rolnym, Leśnym, od Środków Transportowych Osób Fizycznych i Prawnych za 2016 rok 1032
Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań 1025
Uzupełnienie składu OKW nr 1 1016
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów 1015
Uchwała Nr Os.407.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30.11.2015 1006
Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej 998
Uchwała o ponownym głosowaniu na Burmistrza Łochowa 993
Uchwało o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej 987
Zarządzenie nr 91/2015 969
Uchwała Nr Os.44.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18.01.2016 962
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 957
Wykaz Umorzeń Podatku od Nieruchomości, Rolny, Leśny Osób Fizycznych i Prawnych 940
Wykaz Umorzeń Podatku od Nieruchomości, Rolny, Leśny Osób Fizycznych i Prawnych 937
Nabór do komisji konkursowej opiniowania ofert w konkursie nr 2 936
Uzupełnienie składu Miejskiej Komisji Wyborczej 928
Wzory druków zgłoszeniowych 927
WYNIKI WYBORÓW NA BURMISTRZA I DO RADY MIEJSKIEJ 914
Klauzula informacyjna RODO 909
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji zgazowania gazu skroplonego LNG 908
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 4255/1 Łochów 907
Komunikat w sprawie uzupełnienia składu OKW 905
Uchwała nr XVI/107/2015 894
Uchwała NR XIV/94/2015 886
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 886
Oferta realizacji zadania publicznego 883
Otwarty konkurs ofert nr 2 dla organizacji pozarządowych 877
Statystyki strony MGOPS
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 6126
Pracownik Socjalny 2472
Rodzina 500+ 2369
stanowisko kierownicze Zastępcy Kierownika MGOPS 1981
Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny 1896
Świadczenia rodzinne i wychowawcze 1728
Kierownictwo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie 1616
Pracownik Socjalny 1423
Pomoc Społeczna 1389
Fundusz alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy i energetyczny 1341
Godziny pracy 1329
Konta bankowe 1101
Nabór na stanowisko Instruktora Terapii Uzależnień 928
Nabór na stanowisko Psychologa w ramach poradnictwa specjalistycznego 796
Mielcarz Jadwiga 592
Klauzula informacyjna RODO 344
Zarządzenie nr 2/2018 Kierownika w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 217
Statystyki strony CUW
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Nabór na stanowisko kierownicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 3022
Dane podstawowe 2137
Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 1043
Konkurs na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Łochowie 1014
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych 789
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie 777
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku 777
Kierownictwo Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie 772
Szulim Krzysztof 576
CUW.ZC.10.2018 513
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kamionnie 504
specjalista ds. księgowości 471
Godziny pracy 462
CUW.ZC.13.2018 390
CUW.ZC.4.2017 373
CUW.ZC.5.2018 330
Konta bankowe 313
CUW.ZC.8.2018 311
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym w 2018 roku 284
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku 237
CUW.ZC.17.2018 223
CUW.ZC.14.2018 206
CUW.ZC.7.2018 160
CUW.ZC.11.2018 152
CUW.ZC.12.2018 152
CUW.ZC.9.2018 144
CUW.ZC.15.2018 137
CUW.ZC.6.2018 136
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku w ramach kształcenia młodocianych: 136
CUW.271.1.2018 129
CUW.ZC.05.2019 123
CUW.ZC.16.2018 118
CUW.ZC.18.2018 98
CUW.ZC.03.2019 93
CUW.ZC.04.2019 83
CUW.ZC.01.2019 80
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2019 roku 59
CUW.ZC.02.2019 44
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku w ramach kształcenia młodocianych 39
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym w 2019 roku 27
CUW.ZC.06.2019 22
CUW.ZC.07.2019 22
Sprawozdania finansowe za rok 2018 21
CUW.ZC.08.2019 14
Statystyki strony Straż Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3052
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łochowie za rok 2016 391
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łochowie za rok 2017 304
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtysi w gminie Łochów 8010
Sołectwo Brzuza 778
Sołectwo Baczki 748
Sołectwo Barchów 729
Sołectwo Szumin 671
Sołectwo Karczewizna 667
Sołectwo Burakowskie 634
Sołectwo Ogrodniki 608
Sołectwo Łojki 601
Sołectwo Łazy 586
Sołectwo Pogorzelec 576
Sołectwo Majdan 572
Sołectwo Zambrzyniec 566
Sołectwo Twarogi 540
Sołectwo Matały 533
Sołectwo Dąbrowa 532
Sołectwo Jasiorówka 529
Sołectwo Zagrodniki 518
Sołectwo Łosiewice 516
Sołectwo Jerzyska 511
Sołectwo Ostrówek 507
Sołectwo Nadkole 498
Sołectwo Kamionna 495
Sołectwo Samotrzask 488
Sołectwo Łojew 441
Sołectwo Łopianka 436
Sołectwo Gwizdały 385
Sołectwo Budziska 374
Sołectwo Laski 372
Sołectwo Kaliska 366
Sołectwo Wólka Paplińska 294
Sołectwo Kalinowiec 282
Zarządzenie nr 03/2019 143
Statystyki strony Jednost. Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przedszkola i Szkoły 1040
Kultura i sport 769
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 766
Zarządzenie nr 21/2017 683
Zarządzenie nr 85/2017 655
Zarządzenie nr 84/2017 624
Zarządzenie nr 32/2017 604
Zarządzenie nr 75/2017 601
Stowarzyszenia 566
Zarządzenie nr 60/2017 557
Podstawowa kwota dotacji Gminy Łochów na 2017 r. w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia 554
Zarządzenie nr 76/2017 549
Zarządzenie nr 64/2017 540
Zarządzenie nr 33/2017 538
Zarządzenie nr 83/2017 532
Podstawowa kwota dotacji Gminy Łochów na 2017 r. w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia 524
Zarządzenie nr 78/2017 511
Zarządzenie nr 66/2017 489
Zarządzenie nr 9/2018 489
Zarządzenie nr 80/2017 487
Zarządzenie nr 82/2017 470
Zarządzenie nr 67/2017 459
Zarządzenie nr 65/2017 420
Zarządzenie nr 23/2017 387
Zarządzenie nr 8/2018 344
Zarządzenie nr 77/2017 340
Zarządzenie nr 12/2018 325
Zarządzenie nr 3/2018 309

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij