Urząd Miejski w Łochowie

adres:
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. 25 643 78 00
fax 25 643 78 80

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl

NIP 824-12-87-059
REGON 000 528 528

Identyfikator gminy TERYT: 1433053

Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka

Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 25099
Kierownictwo 9975
Nabór na stanowisko kierownicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 2529
Godziny pracy 2477
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. deklaracji 2144
Pracownik Socjalny 2133
Gołaszewski Robert Mirosław 1705
stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej 1603
Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny 1579
stanowisko kierownicze Zastępcy Kierownika MGOPS 1455
Wydział Organizacyjno-Administracyjny (WOA) 1255
ZP.271.1.22.2017 1230
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych 1223
ZBZ.271.1.15.2015 1140
Struktura organizacyjna 1114
ZP.271.1.6.2017 1111
ZBZ.271.1.16.2015 1018
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 1013
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy 1012
Kalinowska Urszula Anna 903
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej 873
ZBZ.271.1.18.2015 821
Gołaszewski Robert Mirosław 727
Suchenek Andrzej 719
ZP.271.1.1.2017 682
ZBZ.271.1.1.2016 675
ZP.271.1.10.2016 675
Gręda Marcin 665
Dzięcioł Marian 634
Drugi nabór na stanowisko Kierownika Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego 624
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (WGKI) 624
Referat Budżetowo-Finansowy (RBF) 623
Ziółkowski Mirosław 623
Konkurs na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Łochowie 590
ZP.271.1.12.2017 587
Dostawa urządzenia Stormshield SN300 dla Urzędu Miejskiego w Łochowie 583
ZP.271.1.8.2016 574
Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego (RGPP) 566
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 561
ZBZ.271.1.5.2016 539
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego 534
Abramczyk Andrzej 522
ZBZ.271.1.3.2016 515
Informacja o wyniku przetargu na dz. nr 602/43 Łochów 504
Nabór na stanowisko Instruktora Terapii Uzależnień 503
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 500
Kokosza Jarosław 484
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 481
ZBZ.271.2.7.2016 477
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (RPOL) 475
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA za 2016 r. 3565
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2212
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 833
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 717
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020 474
DECYZJE I INFORMACJE BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 01.10.2015 r. – 30.10.2015 r. 473
Zarządzenie nr 30/2016 454
Zarządzenie nr 90/2016 368
Zarządzenie nr 16/2016 365
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 364
Zarządzenie nr 91/2015 344
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania 342
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania 337
Komunikat dotyczący zakończenia dekomunizacji nazw ulic w Gminie Łochów 333
DECYZJE I INFORMACJE OSOBY WYZNACZONEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 04.01.2016 r. – 31.01..2016 r. 324
Decyzje i informacje Burmistrza Łochowa z dnia 01.03.2016 r. - 31.03.2016 r. 318
Zarządzenie nr 52/2016 318
Obwieszczenie Obwieszczenie RGPP.6720.1.2016 - Studium 316
Zarządzenie nr 70/2015 304
Zarządzenie nr 89/2015 303
Zarządzenie nr 31/2016 295
Zarządzenie nr 5/2016 295
Zarządzenie nr 2/2015 292
Zarządzenie nr 3/2017 283
Zarządzenie nr 9/2016 282
Zarządzenie nr 101/2015 280
Obwieszczenie ZBN.6727.2.7.2015 276
Zarządzenie nr 36/2016 276
Zarządzenie nr 33/2016 275
Obwieszczenie ZBN. 6733.14.2015 271
DECYZJE I INFORMACJE OSOBY WYZNACZONEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 01.02.2016 r. – 15.02..2016 r. 270
DECYZJE I INFORMACJE BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 16.02.2016 r. - 29.02.2016 r.. 266
Obwieszczenie ZBN 6733.16.2015 264
Zarządzenie nr 84/2015 263
Zarządzenie nr 73/2015 261
DECYZJE I INFORMACJE BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 1.04.2016 r. – 30.04.2016 r. 258
DECYZJE I INFORMACJE OSOBY WYZNACZONEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 02.11.2015 r. – 30.11.2015 r. 258
Zarządzenie nr 15/2015 253
Obwieszczenie ZBN 6733.10.2015 251
Zarządzenie nr 14/2016 251
Obwieszczenie ZBN 6733.13.2015 248
Zarządzenie nr 32/2016 246
Zarządzenie nr 7/2016 246
Obwieszczenie ZBN6733.15.2015 241
DECYZJE I INFORMACJE BURMISTRZA ŁOCHOWA za okres od 26.05.2016 r. – 31.05.2016 r. 238
Zarządzenie nr 4/2016 235
Zarządzenie nr 85/2017 234
DECYZJE I INFORMACJE BURMISTRZA ŁOCHOWA Za okres od 01.06.2016 r. – 30.06.2016 r. 233
Zarządzenie nr 35/2016 228
Zarządzenie nr 80/2016 217
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XIII/85/2015 1211
Uchwała Nr VI/33/2015 994
Porządek obrad XX/2016 729
Uchwała NR XIV/103/2015 598
Uchwała nr XXXIII/235/2016 575
Uchwała nr XVI/108/2015 560
Uchwała nr XVI/114/2015 560
Porządek obrad XIX/2016 536
Uchwała nr XXXIII/237/2016 516
Uchwała nr XVI/107/2015 493
Uchwała NR XIV/101/2015 454
Uchwała NR XIV/98/2015 454
Uchwała nr XVIII/123/2015 389
Uchwała NR XIV/100/2015 387
Porzadek obrad XVI/2015 355
Uchwała nr XVI/113/2015 353
Uchwała NR XIV/94/2015 351
Uchwała nr XXII/137/2016 350
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Łochowie 342
Uchwała Nr XIII/90/2015 341
Uchwała Nr XIII/89/2015 333
Uchwała nr XXIII/152/2016 328
Uchwała nr XIX/134/2016 324
Uchwała nr XVIII/127/2015 321
Uchwała Nr VI/35/2015 317
Uchwała Nr XIII/83/2015 316
Uchwała nr XXX/217/2016 316
Uchwała nr XXXVIII/264/2016 315
Uchwała NR XIV/99/2015 297
Uchwała Nr XIII/88/2015 297
Uchwała nr XXXIX/271/2017 296
Przewodniczący Komisji Stałych 295
Uchwała nr XXXII/232/2016 295
Uchwała Nr XIII/91/2015 291
Ziółkowski Mirosław 291
Uchwała nr XXII/140/2016 289
Uchwała nr XXIV/153/2016 289
Suchenek Andrzej 285
Porządek obrad XVIII/2015 281
Uchwała NR XIV/102/2015 278
Uchwała Nr VI/34/2015 276
Uchwała nr XVI/111/2015 273
Uchwała Nr XIII/87/2015 271
Uchwała Nr XIII/86/2015 262
Uchwała Nr XIII/92/2015 260
Porządek obrad XXVIII/2016 259
Uchwała nr XXXIII/236/2016 259
Uchwała nr XVI/112/2015 258
Uchwała Nr XIII/84/2015 253
Bańska Zuzanna 246
Statystyki strony Gmina Łochów
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 4811
Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej dot zarejestrowanych Kandydatów na Burmistrza Łochowa 1796
Wyniki wyborów na Burmistrza Łochowa 1329
Protokół MKW i wynikach głosowania na Burmistrza Łochowa 1207
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1083
Nadkole gm. Łochów 1071
Konta 1003
Dane kontaktowe 899
Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 746
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach 685
Dane kontaktowe 665
Uchwała o ponownym głosowaniu na Burmistrza Łochowa 622
Uchwała nr XXXIII/235/2016 575
Uchwała nr XVI/108/2015 560
Wzory druków zgłoszeniowych 522
Uchwała nr XXXIII/237/2016 516
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 503
Uchwała nr XVI/107/2015 493
Uchwała Nr1 Miejskiej Komisji Wyborczej 493
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach 489
Uzupełnienie składu Miejskiej Komisji Wyborczej 488
Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej 487
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 listopada 2015 r. 482
Obwieszczenie MKW o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Łochowa 441
Uzupełnienie składu OKW nr 10 440
Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania 431
Kalinowiec gm. Łochów 411
Łochów ul. Podlaska 397
Wyniki wyborów 394
Uchwała nr XVIII/123/2015 389
Zmiana składu OKW nr 14 389
Uchwała NR XIV/100/2015 387
Wykaz Umorzeń Podatku od Nieruchomości, Rolny, Leśny Osób Fizycznych i Prawnych 376
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 listopada 2015 r. 375
Kalinowiec 374
Odwołanie członka OKW nr 10 369
Nabór do komisji konkursowej opiniowania ofert w konkursie nr 1 355
Uchwała NR XIV/94/2015 351
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 350
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 350
Zarządzenie dotyczące miejsc na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych 348
Zarządzenie nr 91/2015 344
Wólka Paplińska 339
Obwieszczenie o granicach i numerze obwodu głosowania 334
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 4255/1 Łochów 330
Zmiana w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej 327
Uchwało o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej 322
Łochów ul. Żytnia 318
Uchwała Nr XIII/83/2015 316
Uchwała nr XXXVIII/264/2016 315
Statystyki strony MGOPS
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 2867
Pracownik Socjalny 2133
Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny 1579
stanowisko kierownicze Zastępcy Kierownika MGOPS 1455
Rodzina 500+ 1010
Kierownictwo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie 702
Świadczenia rodzinne i wychowawcze 508
Nabór na stanowisko Instruktora Terapii Uzależnień 503
Fundusz alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy i energetyczny 471
Nabór na stanowisko Psychologa w ramach poradnictwa specjalistycznego 429
Godziny pracy 428
Pomoc Społeczna 389
Konta bankowe 352
Mielcarz Jadwiga 209
Statystyki strony Straż Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1507
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łochowie za rok 2016 111
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łochowie za rok 2017 23
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołtysi w gminie Łochów 6171
Sołectwo Barchów 294
Sołectwo Brzuza 287
Sołectwo Baczki 268
Sołectwo Jasiorówka 228
Sołectwo Zambrzyniec 217
Sołectwo Łazy 209
Sołectwo Burakowskie 208
Sołectwo Łojew 205
Sołectwo Łojki 205
Sołectwo Karczewizna 199
Sołectwo Budziska 193
Sołectwo Gwizdały 180
Sołectwo Kamionna 174
Sołectwo Pogorzelec 170
Sołectwo Dąbrowa 169
Sołectwo Szumin 167
Sołectwo Majdan 165
Sołectwo Ogrodniki 161
Sołectwo Jerzyska 160
Sołectwo Laski 159
Sołectwo Łopianka 157
Sołectwo Twarogi 157
Sołectwo Zagrodniki 154
Sołectwo Wólka Paplińska 144
Sołectwo Nadkole 143
Sołectwo Samotrzask 142
Sołectwo Łosiewice 140
Sołectwo Ostrówek 134
Sołectwo Kalinowiec 117
Sołectwo Matały 117
Sołectwo Kaliska 104
Statystyki strony Jednost. Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przedszkola i Szkoły 723
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 424
Stowarzyszenia 359
Kultura i sport 338
Zarządzenie nr 85/2017 234
Zarządzenie nr 75/2017 215
Podstawowa kwota dotacji Gminy Łochów na 2017 r. w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia 206
Zarządzenie nr 21/2017 200
Zarządzenie nr 60/2017 197
Zarządzenie nr 84/2017 186
Zarządzenie nr 78/2017 176
Podstawowa kwota dotacji Gminy Łochów na 2017 r. w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia 174
Zarządzenie nr 76/2017 174
Zarządzenie nr 33/2017 173
Zarządzenie nr 9/2018 164
Zarządzenie nr 66/2017 162
Zarządzenie nr 32/2017 150
Zarządzenie nr 67/2017 144
Zarządzenie nr 64/2017 142
Zarządzenie nr 77/2017 139
Zarządzenie nr 83/2017 135
Zarządzenie nr 8/2018 129
Zarządzenie nr 65/2017 120
Zarządzenie nr 82/2017 118
Zarządzenie nr 12/2018 112
Zarządzenie nr 80/2017 108
Zarządzenie nr 23/2017 78

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij