W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXXIX/271/2017

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
na podstawie Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, ze zm.) i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716, ze zm.) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. poz.1561

Treść

UCHWAŁA NR XXXIX/271/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 8 lutego 2017 r.


w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, ze zm.) i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716, ze zm.) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1.


1. Zarządza się na terenie Gminy Łochów pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatków, o których mowa w ust. 1, na obszarze sołectw wyznacza się następujące osoby:
1) We wsi Barchów - Zbigniew Jarzec,
2) We wsi Budziska - Stanisława Górska,
3) We wsi Baczki- Ewa Śliwoska,
4) We wsi Burakowskie - Maria Owsianko,
5) We wsi Brzuza - Monika Kostrzewa,
6) We wsi Dąbrowa - Patrycja Kowalczyk - Gołaszewska,
7) We wsi Gwizdały -Małgorzata Kułak,
8) We wsi Jasiorówka- Monika Krasieńko,
9) We wsi Jerzyska - Jarosław Grodkowski,
10) We wsi Kamionna - Krystyna Kielan,
11) We wsi Kalinowiec - Małgorzata Kalata,
12) We wsi Kaliska - Krzysztof Dudkiewicz,
13) We wsi Karczewizna - Zenon Szczęsny,
14) We wsi Laski - Bożenna Decyk,
15) We wsi Łazy - Henryk Zalewski,
16) We wsi Łojki - Monika Kościesza,
17) We wsi Łopianka - Ewa Januszewska,
18) We wsi Łojew - Mariusz Siwek,
19) We wsi Łosiewice - Romana Nowak vel Nowakowska,
20) We wsi Majdan - Katarzyna Kurek,
21) We wsi Matały - Paweł Strąk,
22) We wsi Nadkole - Czesława Rudnik,
23) We wsi Ogrodniki - Zuzanna Marianna Bańska,
24) We wsi Ostrówek - Karol Narzymski,
25) We wsi Pogorzelec - Stanisława Biernacka,
26) We wsi Szumin - Katarzyna Kowalska,
27) We wsi Twarogi - Małgorzata Kochanowska,
28) We wsi Wólka Paplińska- Mariola Sulich,
29) We wsi Zagrodniki - Kazimierz Wróblewski,
30) We wsi Zambrzyniec - Agata Janiszewska - Grzymała,
31) We wsi Samotrzask- Adam Osemka.
3. Za pobór i terminowe wpłacenie podatków wymienionych w ust. 1 inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 7% od sum zainkasowanych i wynagrodzenie roczne w wysokości 1 600, 00 zł.
4. Pobrany podatek inkasenci są zobowiązani wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Łochowie w ciągu 5 dni  po upływie terminu płatności danej raty.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 3.


Traci moc uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku, rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane