W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała NR XIV/100/2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 735), Rada Miejska w Łochowie zarządza, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. poz. 8659

Treść


Uchwała NR XIV/100/2015
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 21 października 2015 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 735), Rada Miejska w Łochowie zarządza, co następuje:


§ 1 .


Określa się następujące roczne stawki podatku od jednego środka transportowego obowiązujące na
terenie Gminy Łochów:
1 ) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a ) powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie: 673,00 zł,
b ) powyżej 5,5 t. do 9 t. włącznie: 1 228,00 zł,
c ) powyżej 9 t. i poniżej 12 t.: 1 450,00 zł.
2 ) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a ) równej lub wyższej niż 12 t. o liczbie osi - dwie: 1 489,00 zł,
b ) równej lub wyższej niż 12 t. o liczbie osi - trzy : 1 665,00 zł,
c ) równej lub wyższej niż 12 t. o liczbie osi cztery i więcej : 2 452,00 zł.
3 ) Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a ) równej lub wyższej niż 12 t. o liczbie osi - dwie: 1 620,00 zł,
b ) równej lub wyższej niż 12 t. o liczbie osi - trzy: 2 200,00 zł,
c ) równej 12 t. do mniej niż 29 t. o liczbie osi cztery i więcej: 2 912,00 zł,
d ) od 29 t. o liczbie osi cztery i więcej: 3 074,00 zł.
4 ) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a ) od 3,5 t. do 5,5 t. włącznie: 1 102,00 zł,
b ) powyżej 5,5 t. do 9 t. włącznie: 1 488, 00 zł.,
c ) powyżej 9 t. i poniżej 12 t.: 1 686,00 zł.
5 ) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a ) równej lub wyższej niż 12 t. i mniejszej niż 18 t. o liczbie osi - dwie : 1 616, 00 zł,
b ) równej lub wyższej niż 18 t. i mniejszej niż 36 t. o liczbie osi - dwie : 1 878,00 zł,
c ) równej lub wyższej niż 36 t. o liczbie osi dwie: 1 666,00 zł,
d ) od 12 t. do mniej niż 36 t. o liczbie osi trzy i więcej : 2 134,00 zł.,
e ) równej lub wyższej niż 36 t. o liczbie osi - trzy i więcej : 2 230,00 zł.
6 ) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a ) równej lub wyższej niż 12 t. i mniejszej niż 18 t. o liczbie osi - dwie: 1 746,00 zł,
b ) równej 18 t. do mniej niż 31 t. o liczbie osi - dwie: 2 266,00 zł,
c ) od 31 t. do 36 t. włącznie o liczbie osi - dwie: 2 330,00 zł,
d ) powyżej 36 t. o liczbie osi - dwie: 2 330,00 zł,
e ) od 12 t. do 36 t. włącznie o liczbie osi - trzy i więcej: 2 230, 00 zł.,
f ) powyżej 36 t. do mniej niż 40 t. o liczbie osi - trzy i więcej: 2 926,00 zł,
g ) od 40 t. o liczbie osi - trzy i więcej: 3 082,00 zł.
7 ) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t. i poniżej 12 t., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a ) od 7 t. i poniżej 12 t.: 1 073,00 zł.
8 ) Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a ) równej lub wyższej niż 12 t. i mniej niż 18 t:
- liczbie osi - jedna: 1 102,00 zł,
- liczbie osi - dwie: 1 074,00 zł,
- liczbie osi - trzy i więcej: 1 074,00 zł.
b ) równej lub wyższej niż 18 t. do 36 t. włącznie:
- liczbie osi - jedna: 1 488,00 zł,
- liczbie osi - dwie: 1 488,00 zł,
- liczbie osi - trzy i więcej: 1 488,00 zł.
c ) wyższej niż 36 t:
- liczbie osi - jedna: 2 032,00 zł,
- liczbie osi - dwie: 1 666,00 zł,
- liczbie osi - trzy i więcej: 1 589,00 zł.
9 ) Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a ) równej lub wyższej niż 12 t. i mniejszej niż 18t.:
- liczbie osi jedna: 1221,00 zł,
- liczbie osi - dwie: 1 221,00 zł,
- liczbie osi - trzy i więcej: 1 221,00 zł.
b ) równej lub wyższej 18 t. i do 36 t. włącznie:
- liczbie osi - jedna: 1 609,00 zł,
- liczbie osi - dwie: 1 609,00 zł,
- liczbie osi trzy i więcej: 1 609,00 zł.
c ) powyżej 36 t:
- liczbie osi jedna: 2 071, 00 zł,
- liczbie osi dwie: 2 199,00 zł.
- liczbie osi trzy i więcej: 1 810,00 zł.,
10 ) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a ) mniejszej niż 22 miejsca: 1 536,00 zł,
b ) równej lub większej niż 22 miejsca: 2 089,00 zł.
§ 2 .
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7, 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:
1 ) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a ) powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie: 809,00 zł,
b ) powyżej 5,5 t. do 9 t. włącznie: 1 350,00 zł,
c ) powyżej 9 t. i poniżej 12 t.: 1 552,00 zł.
2 ) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t. i poniżej 12 t.:
a ) od 3,5 t. do 5,5 t. włącznie: 1 165,00 zł,
b ) powyżej 5,5 t. do 9 t. włącznie: 1 552,00 zł,
c ) powyżej 9 t. i poniżej 12 t.: 1 753,00 zł.
3 ) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t. i poniżej 12 t. z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a ) od 7 t. i poniżej 12 t.: 1 287,00 zł.
4 ) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a ) mniejszej niż 22 miejsca: 1 852,00 zł,
b ) równej lub większej niż 22 miejsca: 2 256,00 zł.


§ 3 .


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 4 .


Traci moc uchwała Nr XXXIX/299/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 02.12.2013 r. poz. 12539).


§ 5 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej SuchenekPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane