W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała NR XIV/101/2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łochów, wyznaczenia terminu płatności, wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. poz. 8660

Treść

Uchwała NR XIV/101/2015
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 21 października 2015 r.


w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łochów, wyznaczenia terminu płatności, wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1 .


Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku „Mój Rynek” oraz na terenie Gminy Łochów.


§ 2 .


1 . Wysokość stawek dziennych opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na targowisku „Mój Rynek” określa Załącznik do niniejszej uchwały.
2 . Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.


§ 3 .


1 . Zarządza się pobór opłaty targowej na terenie Gminy Łochów w drodze inkasa.
2 . Na inkasenta opłaty targowej zobowiązanego do jej poboru wyznacza się Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie, ul. Myśliwska 4.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15% brutto od sumy zainkasowanej i odprowadzonej opłaty targowej na rachunek bankowy Gminy Łochów.
4 . Zobowiązuje się inkasenta do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Łochów pobranej opłaty targowej za dany tydzień w poniedziałek następnego tygodnia.§ 4 .


Zwalnia się z opłaty targowej:
1 ) sezonową sprzedaż w ogródkach letnich przyległych do lokali gastronomicznych, stanowiących integralną część działalności prowadzonej w tych lokalach,
2 ) działalność gastronomiczną, handlową i usługowo-rozrywkową prowadzoną podczas festynów /zabaw/ na wolnym powietrzu imprez artystycznych, kulturalnych, wystaw organizowanych na terenie Gminy Łochów.


§ 5 .


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 6 .


Tracą moc:
1 ) Uchwała Nr XLIV/354/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łochów, wyznaczenia terminu płatności oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej zmieniona uchwałą Nr XLIX/395/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2014 r. oraz uchwałą Nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 czerwca 2015 r.
2 ) Uchwała Nr XLIV/355/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


§ 7 .


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane