W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XLV/315/2017

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku krajowym
na podstawie Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala,co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XLV/315/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 7 czerwca 2017 r.


w sprawie  zaciągnięcia kredytu w banku krajowym


Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. –  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala,co następuje:


§ 1.


Postanawia się zaciągnąć w roku budżetowym 2017 kredyt bankowy, w kwocie 3.235.866,91 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 91/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łochów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


§ 2.


1. Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018 – 2035.


§ 3.


Ustala się zabezpieczenie spłaty kredytu  i odsetek w formie „weksla In blanco”.


§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane