Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod urzędu TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Konta bankowe do wpłat

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XLVII/331/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215 art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje :

Treść

UCHWAŁA NR XLVII/331/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 25 lipca 2017 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Łochów  na 2017 rok


      Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212,  art. 215  art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje :


§ 1.


Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.


§ 2.


Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1) dochody 81.115.013,75 zł, w tym: dochody bieżące 70.482.774,03 zł, dochody majątkowe  10.632.239,72 zł;
2) wydatki 83.897.872,33zł, w tym: wydatki bieżące 64.573.350,16 zł, wydatki majątkowe 19.324.522,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.


§ 3.


1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.782.858,58 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie  5.197.209,86 zł;
2) rozchody budżetu  w kwocie 2. 414.351,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4.


Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.


§ 5.


Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 6.


Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 7.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 8.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij