Urząd Miejski w Łochowie

adres:
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. 25 643 78 00
fax 25 643 78 80

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl

NIP 824-12-87-059
REGON 000 528 528

Identyfikator gminy TERYT: 1433053

Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka

Uchwała nr XLVIII/334/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

Treść

UCHWAŁA NR XLVIII/334/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Łochów  na 2017 rok
 
    Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215,  art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
 
§ 1. 
 
Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie  z załącznikami Nr 1 i 2.
 
§ 2. 
 
Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1)  dochody 81.273.179,06 zł, w tym: dochody bieżące 70.555.939,34 zł, majątkowe 10.717.239,72 zł,
2) wydatki 84.056.037,64 zł, w tym: wydatki bieżące 64.418.944,65 zł, wydatki majątkowe 19.637.092,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.    
 
§ 3. 
 
1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.782.858,58 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 5.197.209,86 zł,
2) rozchody budżetu  w kwocie 2. 414.351,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 4. 
 
Zmienia się plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. 
 
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. 
 
Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 7. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.
 
§ 8. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij