Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LIII/354/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 215 art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

Treść

Uchwała NR LIII/354/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 29 listopada 2017 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Łochów  na 2017 rok


Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212,  art. 215  art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1.


Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach  i wydatkach budżetowych, zgodnie  z załącznikami Nr 1 i 2.


§ 2.


Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1)  dochody 77.759.583,36 zł, w tym: dochody bieżące 71.263.302,64 zł, dochody majątkowe      6.496.280,72 zł,
2)  wydatki 81.844.741,78 zł, w tym: wydatki bieżące 67.300.563,27 zł, wydatki majątkowe  14.544.178,51 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 2a.    


§ 3.


1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.085.158,42 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 6.499.509,70 zł,
2) rozchody budżetu  w kwocie 2. 414.351,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4.


Zmienia się plan  wydatków na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. zgodnie z załącznikiem  Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5.


Zmienia się plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 6.


Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 7.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 8.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij