Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod urzędu TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Konta bankowe do wpłat

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LV/373/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2018–2037

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz zgodnie z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

Treść

UCHWAŁA NR LV/373/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2018–2037


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz zgodnie z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)  Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1.


1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łochów na lata 2018–2037  zgodnie z:
1) Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2) Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2018 - 2020.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
§ 2.
1. Upoważnia się Burmistrza Łochowa do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Łochów, ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki,  i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.
§ 4.
Traci moc uchwała XXXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2017 - 2035 z późniejszymi zmianami.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
 
Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij