Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod urzędu TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Konta bankowe do wpłat

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LVI/387/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Łochów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r,. poz. 487 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 1322 z dnia

Treść

UCHWAŁA NR LVI/387/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2018 r.


w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Łochów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r,. poz. 487 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1.


1. Ustala się zasady usytuowania na terenie Gminy Łochów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych musi być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 80 metrów od następujących obiektów chronionych położonych na terenie Gminy Łochów: szkoły, przedszkola, żłobka, placówki oświatowo-wychowawczej, placówki kulturalno-oświatowej, zakładu opieki zdrowotnej, kościoła, kaplicy i cmentarza, jednostki organizacyjnej gminy.


§ 2.


1. Odległość, o której mowa w §1 ust. 2 mierzona jest wzdłuż osi najkrótszego ciągu komunikacyjnego od najbliższego ogólnodostępnego wejścia/wyjścia punktu sprzedaży napojów alkoholowych do najbliższego wejścia/wyjścia do obiektu chronionego, a gdy obiekt jest ogrodzony do najbliższego wejścia/wyjścia na teren obiektu.
2. Jeżeli drzwi wejściowe/wyjściowe punktu sprzedaży lub obiektu chronionego znajdują się wewnątrz budynku, odległość ta mierzona jest wzdłuż osi najkrótszego ciągu komunikacyjnego od/do najbliższych ogólnodostępnych drzwi wejściowych/wyjściowych budynku, wiodących do punktu lub obiektu chronionego.


§ 3.


Przez ciąg komunikacyjny rozumie się najkrótszą odległość, jaką musi pokonać pieszy od wejścia/wyjścia z punktu sprzedaży do najbliższego wejścia/wyjścia do obiektu chronionego, a gdy obiekt jest ogrodzony do najbliższego wejścia/wyjścia na teren obiektu chronionego, bez napotykania przeszkód i narażania się na naruszenie prawa.


§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 5.


Traci moc uchwała nr VI/27/2003 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie usytuowania na terenie gminy Łochów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (Dz. U. z 2002 r., Nr 66 poz. 1022).


§ 6.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij