Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LXI/430/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

Status Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR LXI/430/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Łochów  na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1)  dochody 96.937.961,76 zł, w tym: dochody bieżące 73.154.199,76 zł, dochody majątkowe 23.783.762,00 zł,
2)  wydatki 102.189.325,28 zł, w tym: wydatki bieżące 68.989.705,81zł, wydatki majątkowe 33.199.619,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.    

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.251.363,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami w kwocie 5.251.363,52 zł.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie  7.455.600,12 zł
2) rozchody budżetu  w kwocie 2.204.236,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się plan dotacji i wydatków realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie
Urszula Anna Kalinowska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij