Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LXII/439/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 215 art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR LXII/439/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r., poz. 994 ) oraz art. 211, art. 212,  art. 215  art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:  

§ 1.

Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie  z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

1) dochody 99.595.379,76 zł, w tym: dochody bieżące - 73.489.958,76 zł, dochody majątkowe - 26.105.421,00 zł,

2) wydatki 104.846.743,28 zł, w tym: wydatki bieżące - 69.317,196,81zł, wydatki majątkowe  - 35.529.546,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.   

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.251.363,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych  kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami w kwocie 5.251.363,52 zł.
2. Ustala się:
1)  przychody budżetu w kwocie  7.455.600,12 zł

2)  rozchody budżetu  w kwocie  2.204.236,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie

Urszula Anna Kalinowska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij