Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LXII/443/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łochów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487, ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994)

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 7673 z dnia

Treść

UCHWAŁA NR LXII/443/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łochów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na postawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487, ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994) po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala zasady usytuowania na terenie Gminy Łochów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  2. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych musi być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 80 metrów od następujących obiektów chronionych położonych na terenie Gminy Łochów: szkoły, przedszkola, żłobka, placówki oświatowo-wychowawczej, placówki kulturalno-oświatowej, zakładu opieki zdrowotnej, kościoła, kaplicy i cmentarza, jednostki organizacyjnej gminy.

§ 2.

  1. Odległość, o której mowa w §1 ust. 2 mierzona jest wzdłuż osi najkrótszego ciągu komunikacyjnego od najbliższego ogólnodostępnego wejścia/wyjścia punktu sprzedaży napojów alkoholowych do najbliższego wejścia/wyjścia do obiektu chronionego, a gdy obiekt jest ogrodzony do najbliższego wejścia/wyjścia na teren obiektu.
  2. Jeżeli drzwi wejściowe/wyjściowe punktu sprzedaży lub obiektu chronionego znajdują się wewnątrz budynku, odległość ta mierzona jest wzdłuż osi najkrótszego ciągu komunikacyjnego od/do najbliższych ogólnodostępnych drzwi wejściowych/wyjściowych budynku, wiodących do punktu lub obiektu chronionego.

§ 3.

Przez ciąg komunikacyjny rozumie się najkrótszą odległość, jaką musi pokonać pieszy od wejścia/wyjścia z punktu sprzedaży do najbliższego wejścia/wyjścia do obiektu chronionego, a gdy obiekt jest ogrodzony do najbliższego wejścia/wyjścia na teren obiektu chronionego, bez napotykania przeszkód i narażania się na naruszenie prawa.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 5.

Traci moc uchwała nr LVI/387/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie gminy Łochów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 1322).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.





Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie

Urszula Anna Kalinowska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij