Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LXV/461/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ) oraz art. 211, art. 212, art. 215 art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Status Obowiązująca

Treść

Uchwała Nr LXV/461/2018
Rady Miejskiej w Łochowie
 z dnia 29 października 2018 roku
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów  na 2018 rok

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r., poz. 994 ) oraz art. 211, art. 212,  art. 215  art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237,   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w  budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach  i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2.

 Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z  § 1  niniejszej uchwały stanowi kwoty:

   1) dochody                              - 100.804.288,63 zł, 

       w tym: dochody bieżące        -   75.190.319,56 zł,

                 dochody majątkowe    -   25.613.969,07 zł,

  2) wydatki                                  -  106.055.652,15 zł,

       w  tym: wydatki bieżące        -    71.294.423,28 zł,

                 wydatki majątkowe     -    34.761.228,87 zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 2a.


§ 3

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.251.363,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych  kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami w kwocie 5.251.363,52 zł.

2.  Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie  7.455.600,12 zł

2)  rozchody budżetu  w kwocie  2.204.236,60 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a.


§ 6.

Zmienia się plan dochodów z opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych  i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikami  Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.


§ 7.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 8.

Ustala się plan przychodów i kosztów  dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.


§9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie
 Urszula Anna KalinowskaZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij